true

BD Cato™ Prescribe-module

BD Cato™ Prescribe Module

BD Cato™ Prescribe biedt gebruikers de functionaliteit om actie te ondernemen wanneer therapeutisch relevante beslissingen moeten worden genomen.

quote-icon

"BD Cato™ heeft ons in staat gesteld de kwaliteit van onze chemotherapie en biologische therapie te verbeteren door stratificatie van de workflow, waardoor de documentatie over het voorschrijven van geneesmiddelen door artsen en de bereiding van geneesmiddelen in de apotheek is verbeterd. We hebben de samenwerking met verpleegkundigen en artsen verbeterd om medicatiefouten te verminderen en de arbeidskosten te verminderen."

 

"Doordat we over BD Cato™ beschikken, hebben we het voorschrijfproces gestandaardiseerd en de kans op fouten, veroorzaakt door transcriptie, verkeerde verwerking van papierwerk, verkeerd berekende doses en verkeerd voorgeschreven medicatie, verminderd. Een enorme verbetering waardoor mijn team meer vertrouwen heeft in de dagelijkse taken."

Hoofd Apotheek, Ülle Helena Meren
East Tallinn Central Hospital

BD Cato™ stelt behandelende artsen in staat therapieën op lange termijn in te plannen.

BD Cato™ therapy plans and protocols

Artsen en apothekers kunnen therapeutische protocollen ontwerpen en regelmatig raadplegen. Regels met betrekking tot dosisaanpassing en opschorting van therapiecycli kunnen worden opgenomen in deze protocollen en de daaruit voortvloeiende therapieplannen.

Via het ziekenhuisinformatiesysteem worden patiëntgegevens en laboratoriumresultaten ontvangen om therapieplanning, voorschrijven en online aanvragen van cytotoxische geneesmiddelen en andere individuele therapeutische middelen mogelijk te maken.

Automatische doseringsberekeningen, pop-upwaarschuwingen en vooraf ingestelde schema's helpen het risico op medicatiefouten te verminderen. De software biedt ondersteuning bij het berekenen van de dosis (op basis van eender welke formule en berekeningsbasis), dosislimieten (bijvoorbeeld met regels voor de regimeafhankelijke dosislimiet) en dosisbewaking (inclusief cumulatieve doses).

De oplossing voor bedplanning maakt het mogelijk om stoelen en bedden te plannen voor poliklinische patiënten. Stoelen of bedden kunnen worden gereserveerd voor de duur van een toediening en kunnen aan een patiënt worden toegewezen. Eventuele afspraakwijzigingen in deze module worden automatisch doorgegeven aan de modules BD Cato™ Prescribe en BD Cato™ Pharmacy.

De verbonden modules zorgen voor een verbeterde efficiëntie.

BD Cato™ verbetert bovendien de communicatie tussen afdelingen en apotheken, omdat wanneer een therapie op BD Cato™ Prescribe op korte termijn wordt geannuleerd, het systeem live wordt bijgewerkt naar BD Cato™ Pharmacy. Dit verhoogt de efficiëntie in de apotheek, omdat er minder tijd wordt besteed aan het voeren van telefoongesprekken of het controleren van orders die binnenkomen.

BD Cato™ behandelt een aantal gemeenschappelijke pijnpunten in het voorschrijf- en voorbereidingsproces, omdat al deze handelingen en de timing ervan automatisch worden gedocumenteerd, waardoor tracering en tracking van discrepanties mogelijk en eenvoudig worden.

Naleving EU MDR

BD Cato™ Prescribe

De Europese Verordening voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) bevat een nieuwe reeks regels voor de productie en distributie van medische hulpmiddelen in Europa, die hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden voor CE-certificering waarborgt. Naleving van de MDR-regelgeving is verplicht voor bedrijven die medische hulpmiddelen willen verkopen op de Europese markt.

Bij BD is kwaliteit en naleving van regelgeving onze topprioriteit en we zijn er trots op dat we een CE-markering hebben ontvangen voor BD Cato™ Prescribe, gecertificeerd volgens de Europese Verordening voor medische hulpmiddelen. Nu deze certificering met succes is afgerond, kunnen we ons de komende tijd richten op productinnovaties.

Nieuwe productclassificatie

Veelzeggend is dat BD Cato™ Prescribe, als onderdeel van het nieuwe reguleringsproces, een hogere classificatie heeft ontvangen, van klasse I naar klasse IIb. Deze nieuwe classificatie biedt patiënten en klanten van BD Cato™ Prescribe:

 

  • de geruststelling van blijvende hoge veiligheidsconformiteit van BD Cato™ Prescribe;
  • nieuwe niveaus van transparantie, waarbij gegevens naar EUDAMED worden geüpload;
  • de gegevens die naar EUDAMED worden geüpload, zijn afhankelijk van de voortgang van de implementatie van de database door de Europese Commissie;
  • eenvoudigere traceerbaarheid door UDI-nummering.

Meer informatie

Oncology Banner
Onmiskenbaar BD-oncologie

Transformatie van het oncologietraject

Meer informatie
BD Cato™ for TPN
BD Cato™ voor TPN

BD Cato™ voor TPN biedt uitgebreide softwareondersteuning voor parenterale voeding en omvat het gehele proces.

Meer informatie
BD Cato™ - transform accuracy, efficiency and improve patient safety
BD Cato™

BD Cato™ is een geïntegreerde softwareoplossing die ondersteuning biedt tijdens alle fasen van de behandeling.

Meer informatie
BD Cato™ Pharmacy Module
BD Cato™ Pharmacy

BD Cato™ Pharmacy biedt de functionaliteit voor gravimetrische en volumetrische bereiding van de voorgeschreven medicatie.

Meer informatie
BD Cato™ ReadyMed
BD Cato™ ReadyMed

De digitale oplossing BD Cato™ ReadyMed Barcoded Medication Administration zorgt ervoor dat ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor toediening van medicatie.

Meer informatie
BD Cato™ Interfaces and Robotics
Interfaces en robotica

BD Cato™ is geen op zichzelf staande applicatie, maar kan worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur van het ziekenhuis.

Meer informatie
Literatuur

BD Cato™ Prescribe (versie 2.49 en hoger) is een medisch hulpmiddel dat voldoet aan de vereisten voor CE-markering van Verordening (EU) 2017/745 en is gemarkeerd met

BD-40612

true