true

Interfaces en robotica

BD Cato™ is geen op zichzelf staande applicatie, maar kan worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur van het ziekenhuis.

BD Cato™ Interfaces and Robotics

BD Cato™-standaardinterfaces

Interfaces and robotics 3
BD Cato™ heeft interoperabiliteit met externe systemen, zoals:
 • Ziekenhuisinformatiesystemen
 • Patiëntadministratiesystemen
 • Laboratoriuminformatiesystemen
 • Apotheekinformatiesystemen
 • Medicatievoorschrijfsystemen
 • Geautomatiseerde samenstellingssystemen - IV-samenstellingsrobots
 • Softwaresystemen voor facturering
 • Voorraadbeheersystemen

 

Eenvoudige configuratie

BD Cato™ kan door een beheerder aan de respectievelijke systeemomgeving worden aangepast. De communicatie is bestandsgebaseerd of vindt plaats via TCP/IP. De interface kan aan meerdere systemen tegelijk worden gekoppeld (bijv. het ziekenhuisinformatiesysteem en het laboratoriumsysteem) en kan daardoor tegelijkertijd berichten van verschillende systemen ontvangen.

 

 

Integratiemethoden

Automatisch importeren van patiëntgegevens, inclusief medische resultaten, diagnoses en administratieve gegevens.

HL7 is een wereldwijd gevestigde norm voor het uitwisselen van medische gegevens tussen verschillende softwaresystemen. De BD Cato™ HL7-interface gebruikt deze norm om BD Cato™ eenvoudig te verbinden met het patiëntadministratiesysteem, het laboratoriumsysteem of andere IT-systemen in het ziekenhuis.

Patiëntinformatie wordt rechtstreeks in de BD Cato™-database geïmporteerd en handmatige invoer is niet nodig. Zowel arts als apotheker hebben automatisch toegang tot bijv. de meest recente medische resultaten van de patiënt en kunnen daarom volledig gebruikmaken van de functies voor automatische therapiebewaking van BD Cato™.

De BD Cato™ HL7 Engine draait als een Windows-service aan serverzijde, waarbij HL7-berichten worden ontvangen en de inhoud in de BD Cato™-database wordt geïmporteerd. Het verzendsysteem filtert meestal naar die patiënten die bestemd zijn voor de BD Cato™-database, met de optie van enige extra filtering aan de BD Cato™-zijde (bijv. per afdeling). Als het verzendsysteem HL7 Query ('QRY') ondersteunt, kunt u een nog preciezer patiëntenfilter toepassen door met BD Cato™-client te zoeken naar patiënten in het ziekenhuissysteem en patiënten selectief te importeren.

Momenteel kan de BD Cato™ HL7-interface de volgende gegevens ontvangen met behulp van de bijbehorende HL7-norm:

 • demografische gegevens patiënt
 • toedieningsgegevens patiënt
 • opnames, overplaatsingen en ontslagen: administratie van casussen / bezoeken / patiëntaccountgegevens ('casustoewijzing; )
 • locatie patiënt ('unittoewijzing')
 • medische uitslagen van een patiënt
 • diagnoses van een patiënt
 • medicatievoorschriften (alleen wanneer gecontroleerd door arts of apotheker)
 • bereidingsresultaten van medicatie die extern is geprepareerd door een geautomatiseerd samenstellingssysteem ('robot')

BD Cato™ Data Export wordt gebruikt voor het exporteren van zowel klinische als logistieke gegevens van BD Cato™.

Er wordt een aantal verschillende indelingen ondersteund (CSV, XML, PDF, HL7,..) en deze kunnen worden geëxporteerd in een bestandsindeling (netwerkshare, SMB, FTP), verzonden via TCP (bijv. HL7) of met behulp van externe functieoproepen, zoals SAP BAPI of webservices. Het is bedoeld om exporten uit te voeren als geplande service of kan handmatig door een gebruiker worden geactiveerd. Met een configuratiehulpmiddel kan de geautoriseerde gebruiker exporten op veel manieren aanpassen, plannen en in batches uitvoeren.

De dienst BD Cato™ Data Export kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden:

 • het verzenden van verbruiksgegevens naar externe materiaalbeheersystemen of externe facturerings- en boekhoudsystemen
 • het verzenden van service- en factureringscodes naar externe facturerings- en boekhoudsystemen
 • het verzenden van therapieplannen voor archivering in een extern archiveringssysteem voor patiëntgegevens
 • het verzenden van therapieplannen voor weergave (alleen-lezen) in externe ziekenhuisinformatiesystemen
 • het verzenden van medicatiegegevens naar externe rapportage- of analysesoftware
 • het verzenden van berichten over medicatievoorschriften naar geautomatiseerde samenstellingssystemen
 • het verzenden van bereidingsresultaten van medicatie naar externe medicatiebestelsystemen
 • het verzenden van hoofdgegevensrecords van gebruikers naar gebruikersbeheersystemen

BD Cato™ Data Import ('CDI') is een interface aan serverzijde die periodiek een Windows-bestandsshare controleert op CSV-bestanden om partij- en voorraadinformatie te synchroniseren tussen een voorraad-/materiaalbeheersysteem en BD Cato™.

De CDI-interface kan worden geconfigureerd met een grafische gebruikersinterface (GUI). BD Cato™ Data Import is bedoeld voor het importeren of synchroniseren van partij- en voorraadinformatie (met optionele import van prijzen) met een extern systeem voor voorraad-/materiaalbeheer voor:

 • productloten
 • infusieoplossing loten
 • lege containers loten
 • aanvullende artikelen loten

Wat is BD Care Coordination Engine (CCE)?

CCE is een flexibel integratieplatform dat uw organisatie voorziet van interoperabiliteit tussen veel BD-producten en uw gezondheidsinformatiesysteem.

Core

De CCE Core bevat algemene samenwerkende functionaliteiten die door veel BD-producten worden gebruikt. Deze uitbreidbare core vormt het fundament voor huidige en toekomstige oplossingen. Investering in een gemeenschappelijk interfaceplatform verbindt BD-technologieën onderling. MET CCE kunnen ziekenhuizen al naargelang de groei functionaliteit en apparaten toevoegen.

Oplossingen

Oplossingen bieden schaalbare plug-and-play-functionaliteit in de CCE Core om interoperabiliteit met veel BD-producten mogelijk te maken. Ziekenhuizen kunnen hieraan verschillende oplossingen toevoegen als de behoeften zich in de toekomst zouden voordoen.

Voordelen van CCE

Schaalbaar

 • Geschikt voor ziekenhuizen variërend in omvang van een individuele instelling tot aan een geïntegreerd IDN.
 • Draait op een platform dat meegroeit met de groeiende behoeften.

Flexibel

 • Biedt verschillende toepassingsopties: alleen software, virtuele machine (VM) of turnkey-oplossing.
 • Maakt gebruik van open interfacenormen voor flexibele en vereenvoudigde implementatie.

Veilig

 • Werkt met bestaand beleid voor ziekenhuisbeveiliging en gegevensbewaring.
 • Maakt gebruik van ingebouwde beveiliging die helpt bij het autoriseren van toegang voor BD-ondersteuning.

Betrouwbaar

 • Minimaliseert ongeplande uitvaltijd door proactieve monitoringwaarschuwingen voor het BD Technical Support Center (TSC).
 • Maakt gebruik van het bestaande failoversysteem van het ziekenhuis.

Voorbeeld van een EPD-workflow met BD Cato™

Robotinterface

Met BD Cato™ kunt u ook robotische samenstellingsapparaten in het ecosysteem opnemen. BD Cato™ behandelt samenstellingsrobots als een incrementele manier om de eigenlijke samenstellingsprocedure uit te voeren, naast handmatig volumetrisch en handmatige gravimetrisch. Het is geïntegreerd in de algemene workflow volgens dezelfde methode voor voorraadbeheer, documentatie en rapportage. Tot dusver heeft BD Cato™ met succes integraties tot stand gebracht met de volgende robotleveranciers: Loccioni Apoteca, Fresenius PharmaHelper, Girfols Kiro en RIVA ARxIUM.

Wij bieden een bidirectionele interface met de volgende mogelijkheden

 • Medicatievoorschriften en bereidingsresultaten kunnen via een HL7-interface naar een robotsysteem worden gestuurd.
 • Geïmporteerde bereidingsgegevens worden gevalideerd met behulp van aanvullende medicatiecontroles in BD Cato™.
 • Voorschriften met verbruiksartikelen en infuussets kunnen ook via de BD Cato™-interface naar de robot worden gestuurd.
 • Configuratie van verschillende robottypes kan in BD Cato™ tegelijkertijd worden beheerd.
 • Patiëntspecifieke bereidingen en batchproducties worden ondersteund.

Getuigenis van Loccioni

quote-icon

"De projecten van Loccioni zijn gericht op het ontwikkelen van hoogwaardige innovatieve technologieën en herontwikkeling van klinische processen om te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige medicatie voor patiënten en de veiligheid van de zorgverleners.

 

Een van de belangrijkste doelstellingen is het beheer van injecteerbare medicatie veiliger en efficiënter te maken, waardoor het risico wordt verlaagd op medicatiefouten die mogelijk ongewenste voorvallen veroorzaken in alle stadia van voorschrijven, samenstellen en toedienen aan patiënten.

 

In Europa hebben verschillende ziekenhuizen met succes systeeminterfaces geïmplementeerd tussen de robotsamenstellingssystemen APOTECA en de medicatieworkflowoplossingen BD Cato™ om de lus te sluiten en het volledige medicatiegebruiksproces te borgen. De systemen zijn inderdaad bidirectioneel geïntegreerd, zodat volledige traceerbaarheid en nauwkeurige procesdocumentatie (patiëntveiligheid) worden gewaarborgd en het risico van beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke substanties en herhaalde-belastingsletsel van zorgverleners wordt verminderd.”

Demis Paolucci, Ph.D.
Hoofd technische afdelingen (R&D, Wetenschap en Klantenservice) bij Loccioni Humancare

Meer informatie

Oncology Banner
Onmiskenbaar BD-oncologie

Transformatie van het oncologietraject

Meer informatie
BD Cato™ Prescribe Module
BD Cato™ Prescribe

BD Cato™ Prescribe biedt gebruikers de functionaliteit om actie te ondernemen wanneer therapeutisch relevante beslissingen worden genomen.

Meer informatie
BD Cato™ - transform accuracy, efficiency and improve patient safety
BD Cato™

BD Cato™ is een geïntegreerde softwareoplossing die ondersteuning biedt tijdens alle fasen van de behandeling.

Meer informatie
BD Cato™ Pharmacy Module
BD Cato™ Pharmacy

BD Cato™ Pharmacy biedt de functionaliteit voor gravimetrische en volumetrische bereiding van de voorgeschreven medicatie.

Meer informatie
BD Cato™ ReadyMed
BD Cato™ ReadyMed

Digitale oplossing voor medicatietoeding met barcodes (Barcoded Medication Administration) om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor toediening van medicatie.

Meer informatie
BD Cato™ for TPN
BD Cato™ voor TPN

BD Cato™ voor TPN biedt uitgebreide softwareondersteuning voor parenterale voeding en omvat het gehele proces.

Meer informatie

BD-40616

true