BD Sağlık Öncüleri

BD Sağlık Öncüleri "Birlikte Daha Güvenli" taahhüdüyle Türkiye’deki şimdinin ve geleceğin sağlık çalışanlarına teorik ve pratik eğitimler sunmaktadır.

Sağlık çalışanları ve hastalar kesici-delici alet yaralanmaları, kanla bulaş, yanlış uygulamalar ve hastane infeksiyonları nedeniyle her gün hayati risk altındadır.

BD, bu hayati riskerin yol açtığı etik ve ekonomik nedenleri göz önünde bulundurarak, hasta ve sağlık çalışanı güvenliğinin artırılması için sağlık sistemine değer katan global güvenlik projeleri ile eğitim programları yürütmektedir. BD, güvenlik alanındaki bu çalışmaları ve bir asrı aşan deneyimiyle sağlık hizmeti sağlayıcılarına danışmanlık etmeyi, klinik çalışmaları desteklemeyi ve sürekli eğitimlerle sağlık alanına değer katmayı amaçlar.

BD'nin sağlık çalışanlarına verdiği eğitimler, ilgili standartların gerekliliklerini en iyi şekilde uygulamaya ve sağlık çalışanlarının uzmanlık alanına bağlı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanmıştır.

BD, Herkes için sağlıklı yaşam hedefiyle hastalar ve tüm sağlık hizmeti sağlayıcıları için daha güvenli ve kaliteli bir çalışma ortamı sağlamak üzere eğitici faaliyetlerine ve yeni teknolojiye sahip sağlık çözüm çabalarına devam etmektedir.

BD Sağlık Öncüleri Programı: “Birlikte Daha Güvenli”

BD Türkiye başlattığı BD Sağlık Öncüleri Programı sayesinde 4 yılda yaklaşık 70.000 sağlık çalışanına verdiği eğitimlerle Türkiye’de sağlık sektöründe güvenli ve iyi uygulamaların iyileştirilmesi için önemli ölçüde katkı sağlıyor. 

Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu, BD çalışanlarından uzman bir ekibin oluşturduğu BD Sağlık Öncüleri;

  • hastane infeksiyonları,
  • iğne batma ve kesici-delici alet yaralanmaları,
  • kan sıçramaları sonucu oluşabilecek hayati riskler
  • doğru kan kültürü alım tekniği,
  • akan hücre ölçer prensipleri,
  • hücre ve veri analiz yöntemleri,
  • doğru insülin enjeksiyon tekniği ve bunun diyabet yönetimindeki önemi konularında eğitimler veriyor ve ödül programları düzenliyor.