BD ve Güvenlik

BD, Sağlık Çalışanı Güvenliği Programı çatısı altında 25 yıldan fazla bir süredir, dünyada birçok sağlık kuruluşu ile işbirliği yaparak farklı güvenlik programları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Dünyada sağlık hizmeti veren kişi sayısı, 59 milyonun üzerindedir. Bu kişiler, her gün çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikelerine maruz kalmaktadırlar.1 Yılda tahmini 35 milyon sağlık çalışanı kesici-delici aletler ile 3 milyon kez yaralanmaktadır.2 Bu bağlamda, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak, sağlıklı iş gücü ve ekonomik büyümeyi desteklemek için gerekli olan güçlü sağlık sistemlerinin kurulmasında ve sistemin devamının sağlanmasında en önemli konulardan biridir.

BD sağlık çalışanları ile hastaların sağlığını korumak, kana maruziyet risklerini en aza indirmek için tasarlanmış güvenlik donanımlı tıbbi cihazların geliştirilmesi alanında 1988 yılından beri bir öncü ve dünya lideridir. Güvenlik donanımlı ürünlerinin yanısıra BD, Sağlık Çalışanı Güvenliği Programı çatısı altında 25 yıldan fazla bir süredir dünyada birçok sağlık kuruluşu ile işbirliği yaparak farklı güvenlik programları geliştirmekte ve uygulamaktadır. BD Sağlık Çalışanı Güvenliği Programı, tüm sağlık çalışanlarında;

  • İğne batma-yaralanmaları
  • Kesici-delici alet yaralanmaları
  • İnfeksiyon kontrolü ve önlenmesi
  • İyi uygulamaların geliştirilmesi
  • Mevzuat ve yerel politikalar

konularında farkındalık ve bilinç yaratmak için gayret göstermektedir. BD’nin global güvenlik stratejisi çerçevesinde BD Türkiye olarak düzenli gerçekleştirdiğimiz güvenli ilaç transferi, kesici-delici alet yaralanmalarından korunma, güvenli kan alma uygulamaları, doğru enjeksiyon teknikleri, yoğun bakım ünitelerinde hasta bakımı gibi konularda eğitimlerimiz ile güvenli enjeksiyonu tanımlama ve yayma hedefli programlarımızı ülke çapında yaygınlaştırarak sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda bilinci artırmayı hedeflemekteyiz.


  1. Health worker occupational health, World Health Organization
  2. World health report 2002: reducing risks, promoting healthy life, World Health Organization