Kullanım Şartları

Giriş

www.bd.com/tr’ye hoş geldiniz (“Site”). Becton Dickinson İth. İhr. Ltd. Şti. (duruma göre, "BD", “biz”, veya “bizim”, olarak anılmaktadır) bu Kullanma Koşulları Sözleşmesinde(“Sözleşme’)yer alan kayıtlara ve şartlara tabi olarak size Siteye erişim izni vermektedir. Lütfen bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.  Bu Siteye eriştiğinizde veya Siteyi kullandığınızda, bu Sözleşmeye uymayı hiçbir kısıtlama olmaksızın kabul etmiş sayılırsiniz. Sözleşmeye riayet etmeyi ve Sözleşme ile bağlı olmayı kabul etmediğiniz takdirde, lütfen bu Siteye erişmeyiniz, Siteyi kullanmayınız veya Siteden herhangi bir materyali indirmeyiniz.

Diğer BD sitelerinin kendilerine özgü Kayıt ve Şartlarla yönetildiklerine dikkatinizi çekeriz. Diğer BD sitelerine girerken bu dokümanları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

BD’nin mevcut bir müşterisi veya tedarikçisi iseniz, burada yer alan koşullar müşteri veya satıcı sözleşmenizin içerdiği şartların yerine geçmez veya bu şartları değiştirmez.   Herhangi bir tutarsızlık, uyuşmazlık olması halinde burada bulunan şartlar yerine yazılı sözleşmenizde yer alan koşullar geçerlidir.   Bütün BD ürünleri ve hizmetleri kullanımlarını düzenleyen ayrı kayıtlara ve şartlara tabiidir.

BD önceden bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmede istediği zaman güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcılar bu Siteyi kullandıklarında sözü edilen değişiklikler riayet edilecek olan Sözleşmeyi teşkil edecek ve kullanıcılar revize edilmiş olan bu Sözleşme ile bağlı olacaklardır. Bu sebepten ötürü, Siteyi her kullanışınızda bu Sözleşmeyi gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.  Bu Sözleşme en son 4 Mart 2009 tarihinde revize edilmiştir.

Sitenin Bulunabilirliği ve Uluslararası Kullanıcılar

Site  Becton Dickinson İth. İhr. Ltd. Şti. (Türkiye)  tarafından yönetilmektedir. Bu Site ve Sitenin içeriği (“İçerik”) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır ve yalnızca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde (EMEA) ikamet eden kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere planlanmıştır. Siteye ve İçeriğe erişim bazı kişiler veya EMEA bölgesi dışındaki bazı ülkeler için yasal olmayabilir. Bu Siteye EMEA bölgesinin dışından eriştiğiniz takdirde, bu erişimi yasal riski bizzat üstlenmek suretiyle yapacaksınız ve bulunduğunuz yerdeki yasalara uygunluktan sorumlu olacaksınız. Bu Sitede yayınlanan materyaller ülkenizde mevcut olmayan ürünlere veya hizmetlere atıf yapabilir. Daha fazla bilgi almak için yerel BD ofisi ile temasa geçiniz. Ayrıca, BD Sitede yer alan materyallerin Türkiye sınırları dışındaki diğer yerlerde kullanıma hazır olduğu ve uygun olduğu hususunda hiçbir beyanda bulunmamaktadır ve içeriğin yasa dışı olduğu ülkelerden bu materyallere erişim yasaklanmıştır. Sitede yer alan hiçbir şeyi, bulunduğunuz ülkenin yasaları ve yönetmelikleri tarafından izin verilmeyen herhangi bir ürüne veya ürünün kullanımına yönelik bir reklam veya tanıtım veya teşvik olarak yorumlamamalısınız.  

Bu Site Tıbbi Tavsiye Kaynağı Değildir.

Bu Sitenin İçeriği özet şeklinde sunulmaktadır, genel niteliktedir ve yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; profesyonel tıbbi tavsiye yerine kullanılması planlanmadığı gibi tavsiye de edilmemektedir. Bu Sitenin İçeriğini sağlık problemlerinin veya hastalıkların teşhis edilmesinde kullanmamalısınız. Sağlık durumu veya hastalıkla ilgili olarak mutlaka doktorunuza veya diğer kalifiye sağlık hizmeti sağlayıcısına başvurunuz. Bu Sitede yer alan hiçbir husus tıbbi teşhis veya tedavi amacıyla hazırlanmamıştır. Bu Sitede okuduklarınızdan ötürü kesinlikle doktora başvurmayı veya tıbbi sağlık tavsiyesi almayı ihmal etmeyiniz veya geciktirmeyiniz.

Telif Hakkı Bildirimi ve Kullanımla İlgili Sınırlamalar

Sitede bulunan materyaller, bu Sözleşmede açıkça izin verilen şeklin dışında kullanılamaz.  Tüm Site İçeriği, İçeriğin seçimi, düzenlenmesi ve tasarımı da dahil olmak üzere, BD’ye veya BD’nin lisans verenlerine aittir ve telif hakları ve veri tabanlarının korunmasına ilişkin kendisine özgü sui generis hakları içeren diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır.  Site İçeriği, kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, hiçbir şekilde tamamen veya kısmen değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, indirilemez, iletilemez veya diğer şekilde dağıtılamaz. Siteden yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım için ve İçeriğin hiçbir şekilde değiştirilmemesi ve tüm telif haklarının ve diğer mülkiyet bildirimlerinin korunması ve İçerin görüntülenmesi ve diğer şekilde kullanılması sırasında, “Becton Dickinson İth. İhr. Ltd. Şti’nin izni ile kullanılmaktadır” ibaresinin dahil edilmesi koşuluyla İçerik indirebilirsiniz.

Telif Hakkı İhlalleri ile İlgili Prosedürler

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve sizden de aynı saygıyı duymanızı bekliyoruz. Çalışmanızın bir telif hakkı ihlaline yol açacak şekilde kopyalandığına inanıyorsanız lütfen, Genel Müdür Yardımcısı ve Fikri Mülkiyet Baş Hukuk Müşavirimize, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 USA, Email: copyrightagent@bd.com aşağıdaki bilgileri veriniz:

  • Telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisi olan kişinin elektronik veya fiziki imzası;
  • İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı koruması altında olan eserin tarifi;
  • İhlale yol açtığını iddia ettiğiniz materyalin Sitenin neresinde bulunduğuna dair açıklama;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve elektronik posta adresiniz;
  • İhtilaflı kullanıma telif hakkı sahibi , telif hakkı sahibinin vekili veya yasalar tarafından izin verilmediğine ilişkin iyi niyetli inancınızı ifade eden bir beyanınız;
  • Tarafınızca, yalan yere yemin etme cezasına tabi olarak verilen ve bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi adına usulüne uygun şekilde verilmiş hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair beyanınız.

Ticari Marka Bildirimi

Bu Sitede görüntülenen ticari markalar, hizmet markaları ve logolar("Ticari marka (lar)") BD’nin, BD’nin iştiraklerinin veya üçüncü şahısların tescilli veya tescilli olmayan markalarıdır. Bu Sitede yer alan hiçbir husus, BD’nin veya ilgili üçüncü şahsın açık yazılı izni olmadıkça Ticari markalarla ilgili olarak zımni, önceden yapılan beyanların değiştirilmesine getirilen yasaklama ile veya diğer şekilde bir lisans veya hak verdiği şeklinde yorumlanamaz. Bu Sözleşmede aksi öngörülmedikçe, Sitede yer alan Ticari markalarin kullanılması kesinlikle yasaktır.  Sitede belirtilen şirket ve ürün isimlerinin ilgili sahiplerinin ticari markaları olabileceği hususuna dikkatinizi çekeriz.  BD’nin her faaliyet alanındaki ticari markalarının tam listesi BD Marka Listesinde bulunmaktadır.

Kamuya açık ve Talep Edilmemiş Bilgiler

Bu Sitede Site ve ürünlerimiz hakkında BD’ye geri bildirimde bulunma ve diğer talep edilmeyen bilgileri verme (topluca, “Talep edilmeyen Bilgiler”) olanakları sunulmaktadir.  Yalnızca bu Kayıt ve Şartların gereksinimlerini karşılayan/ sağlayan Talep edilmeyen Bilgileri verebilirsiniz.

Burada yer alan şartlara tabi olarak, BD tarafından istihdam edilmeyen veya BD’nin iştiraki olmayan kişilerden veya kuruluşlardan yeni ürünlerle ve teknolojilerle ilgili yaratıcı fikirleri, söz konusu buluşların mevcut patentlerin kapsamı altında bulunması veya buluşları/ fikirleri sunanlar tarafından patent başvurusunda bulunulmuş olması halinde kabul etmekteyiz.  Herhangi bir fikir sunmak istiyorsanız sunacağınızı bilgilerin ve prosedürün bir kopyasını iletmek için buraya tıklayınız

BD ve BD çalışanları, yeni reklam ve tanıtım kampanyaları, yeni promosyonlar, yeni ürünler ve teknolojiler, süreçler, materyaller, pazarlama planları veya yeni ürün isimleri de dahil olmak üzere, talep edilmemiş olan diğer bilgileri kabul etmemekte ve dikkate almamaktadır. Bu politikanın yegane amacı, BD’ye sunulan fikirlere benzer olduğu görülen BD ürünleri veya pazarlama stratejileri ile ilgili yanlış anlaşılmalara veya ihtilaflara engel olmaktır. Dolayısıyla, patentli olan veya tarafınızca patent başvurusunda bulunulmuş olan fikirlerle ilgili yukarıda belirtilen koşullar dışında lütfen BD’ye veya BD’de herhangi bir kişiye talep edilmeyen fikirlerinizi iletmeyiniz.

Düşünceleriniz, fikirlerinizi veya materyallerinizi göndermenizi talep etmememize rağmen, gönderdiğiniz takdirde ve Sitemizde Kamuya açık Bilgileri yayınladığınızda, bütün bu Kamuya açık Bilgiler ve tüm Talep edilmemiş Bilgiler GİZLİ OLMAYAN ve MÜLKİYET HAKKINA TABİ OLMAYAN bilgiler olarak kabul edilecek ve BD ve BD’nin iştirakleri tarafından bu bilgiler her türlü amaçla ve istedikleri şekilde serbestçe kullanılabilecektir.

Bu Sitede Sitenin duyuru panoları gibi ortak kullanıma açık olan bölümlerinde (toplu olarak, “Ortak Alanlar”), bilgi yayınlama veya yorum veya geri bildirim gönderme(“Kamuya açık Bilgiler” olarak verilen bilgiler) olanakları sunulmaktadır.   Her ne kadar, BD zaman zaman, yürürlükte olan yasaların gerekli kıldığı ölçüde Sitenin Ortak Alanlarında yayınlanan bilgileri izlese ve incelese de BD, yürürlükte olan kanunların amir hükümleri aksini gerektirmedikçe söz konusu Ortak Alanlardaki İçerikten veya söz konusu Ortak Alanlarda yer alan hatalardan, hakaretlerden, iftiralardan, aşağılamalardan, yayın yoluyla iftira veya hakaretten, ihmallerden, gerçek dışı, yalan bilgilerden, müstehcen, edebe aykırı yayınlardan, pornografi, küfür, tehdit, tehlike veya doğru olmayan bilgilerden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü kabul etmez.

İçeriği hukuka aykırı olan, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, tahrik edici, pornografik, küfürlü ve benzeri yayınların veya ilgili mevzuat gereği cezayı gerektiren ve suç sayılabilecek veya suçu teşvik eden veya diğer şekilde kanunları ihlal eden her türlü yayının yapılması yasaktır. BD, söz konusu materyalleri yayınlayanların kimlik bilgilerinin açıklanmasını BD’den talep eden veya bu yönde talimat veren emniyet yetkilileri ile her konuda işbirliği yapacaktır.

On sekiz yaşından küçük olan çocuklar kişisel kimlik bilgilerini içeren Kamuya Açık veya Talep Edilmemiş Bilgileri göndermemelidir.

Diğer Web sitelerine Bağlantılar

Bu Sözleşme yalnızca bu Site için geçerlidir.  Bu Site diğer BD web sitelerine ve aynı zamanda BD kontrolünde bulunmayan diğer İnternet sitelerine (“Üçüncü Şahısların Siteleri”) bağlantılar, referanslar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Üçüncü Şahıs Sitelerine bu referanslar ve/veya bağlantılar yalnızca kullanıcılara referans ve kolaylık sağlamak amacıyla yapılmaktadır ve Üçüncü Şahısların Sitelerindeki materyaller konusunda bir inceleme yapılmış olduğunu veya bu materyallerin kabul edildiği veya onaylandığını veya söz konusu sitelerin operatörleri ile herhangi bir ortaklık ilişkinin bulunduğunu ifade etmemektedir. BD, bu Üçüncü Şahıs Sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri denetlememektedir ve bu sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir. Üçüncü Şahıs Siteleri (ve bu sitelerden bağlantı yapılan diğer Web siteleri) yetkili makamlar tarafından onaylanmayan veya müsaade edilmeyen ürünlerin kullanımına ilişkin bilgiler içerebilir. BD "ruhsatsız – prospektüste yazan endikasyonların haricindeki amaçlar için" kullanımı onaylamamaktadır. Üçüncü Şahıs Siteleri (ve bu sitelerden bağlantı yapılan diğer Web siteleri) doğru olmayan, eksik veya güncelliğini yitirmiş bilgiler içerebilir. Üçüncü Şahıs Sitelerine (ve bu sitelerden bağlantı yapılan diğer Web sitelerine) erişiminizin sorumluluğu yalnızca size aittir.

Diğer BD sitelerinin kendilerine özgü Kayıtlar ve Şartlarla ve Gizlilik Politikaları ile yönetildiklerine dikkatinizi çekeriz.  Diğer BD sitelerine girdiğinizde bu dokümanları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Çerçevelemeye İzin Verilmez

Bu Sitedeki öğeler telif hakkı, ticari takdim şekli, ticari marka, haksız rekabet ve diğer kanunların koruması altındadır ve çerçeveleme, alt link, sitedeki dahili sayfayı gösteren bağlantı veya ikizleme yöntemleri de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmayan hiçbir şekilde veya yöntemle, tamamen veya kısmen kopyalanamaz veya taklit edilemez. Sitemizdeki hiçbir içerik, BD’nin önceden açık izni alınmadan yeniden kullanılamaz. Sitemize bağlantı yapmakla ilgileniyorsanız, daha fazla bilgi almak için lütfen  bizimle temasa geçiniz.

Reklam Verenlerle olan İlişkiler

Sitede bulunan veya Site vasıtasıyla eriştiğiniz reklam verenlerle olan yazışmalarınız veya iş ilişkileriniz ve promosyonlara katılımınız, ilgili ürünler veya hizmetlerin ödemeleri ve teslimatları da dahil olmak üzere söz konusu ilişki ile ilgili diğer koşullar, şartlar, garantiler veya beyanlar yalnızca sizle söz konusu reklam veren arasındadır. Sözü edilen ilişkilerin tesis edilmesinden ötürü veya söz konusu reklam verenlerin Sitemizde yer almalarının sonucunda maruz kalınan hiçbir zarar, ziyan veya kayıptan ötürü sorumlu tutulamayacağımızı kabul etmiş bulunmaktasınız.

Kullanıcı Hesabı Kaydı

Sitemizdeki bazı fonksiyonlar sitemizde kullanıcı hesabı yaratılmasını gerektirebilir. Kayıt işleminin bir parçası olarak, ziyaretçiler doğru ve güncel olması gereken kayıt bilgilerinin yanı sıra kendilerine bir Kullanıcı İsmi ve Şifre seçerler.   Bir başkası tarafından kullanılan Kullanıcı İsmini seçemezsiniz veya bir başkasının kimliğine bürünmek amacıyla onun Kullanıcı İsmini kullanamazsınız veya ilgili kişiden izin almadıkça bir başkasının haklarının bulunduğu bir Kullanıcı İsmini kullanamazsınız.  Yukarıda belirtilen hususlara uyulmaması bu Sözleşmenin ihlalini teşkil eder ve hesabınızın iptal edilmesine yol açabilir.   Şifrenizin güvenliği sağlamak üzere gerekli önlemleri almayı kabul etmiş bulunmaktasınız.

Hesabınız vasıtasıyla Sitenin kullanımdan ve yapılan işlemlerden, Kullanıcı İsminizi ve Şifrenizi kullanması için izin verdiğiniz üçüncü şahıslar tarafından yapılan hesabın kullanılması da dahil olmak üzere, siz sorumlusunuz. Hesabınızla ilgili bildiğiniz veya şüphelendiğiniz kullanımı (kullanımları) veya şifrenizin veya verdiğiniz diğer kayıt bilgilerinin kaybı, çalınması veya izinsiz olarak açıklanması da dahil olmak üzere bildiğiniz veya şüphe ettiğiniz ihlalleri BD’ye bildiriniz.

Sitenin Gizlilik Bildirimi ve Verilerin Kullanım İzni

Gizlilik Bildirimimiz ve Verilerin Kullanım İzni Sitede yer almaktadır ve Siteye eriştiğinizde bu Gizlilik Bildirimi ile yasal olarak bağlı olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik Bildirimi ve Verilerin Kullanım İzni tüm yönleriyle işbu Sözleşmeye atıf yapılarak dahil edilmiştir.   Gizlilik Bildirimimizi okumak için lütfen burayı tıklayınız.

Garantilerin Reddi

Bu Sitede BD’nin müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza ait ve aynı zamanda kamuya yararlı olduğunu düşündüğü bilgiler bulunmaktadır. Site ve İçeriği, hiçbir garanti verilmeksizin "OLDUĞU GİBİ" sunulmaktadır.

BD Sitede yer alan bilgileri kontrol etmek ve güncellemek için makul her türlü önlemi almaktadır. Dolayısıyla, bu Sitenin İçeriği değiştirilmeye ve güncellemeye tabidir. Bununla birlikte BD, ne bu Sitede yer alan bilgilerin yeterliliği, kesinliği, zamanında verilişi, ticari elverişliliği veya belirli bir amaca uygun oluşu ve doğruluğu konusunda, ne de İçeriğin her yönüyle her zaman eksiksiz ve güncel olduğu konusunda hiçbir beyanda bulunmamakta ve garanti vermemektedir.

BD Sitenin İçeriğinin virüs, solucan veya bulaşıcı veya zararlı özellikleri olan diğer kodları içermediğine dair beyanda bulunmaz ve garanti vermez. Bazı yerlerde belirli garantilerin hariç tutulmasına izin verilmediğinden hariç tutulan bu garantiler sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu Sitenin kullanımından kaynaklanan risk yalnızca size aittir. BD, BD’nin iştirakleri veya BD’nin veya BD’nin iştiraklerinin direktörleri, görevlileri, çalışanları veya temsilcileri hiçbir koşulda aşağıda belirtilenlerden kaynaklanan veya bunlara bağlantılı doğrudan veya dolaylı hasarlardan veya kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz:

a) Site İçeriğinde yapılan veya yapılması ihmal edilen değişiklikler, güncellemeler, düzeltmeler, uyarlamalar (“Değişiklikler”) ve kasıtlı davranışlar ve ağır suiistimal hariç olmak üzere, söz konusu Değişikliklerin zamanında yapılması veya yapılmasının ihmal edilmesi; 
b) Siteye erişen bir kişi tarafından Site İçeriğinin kullanılması veya Site İçeriği ile ilgili olarak yapılan yorumlar,
c) İçeriği anlamak amacıyla bir kişinin Siteye BD tarafından planlanan şekilde erişebilmesi, Siteyi kullanması ve yorum yapması;
d) Ağın kullanılamaması, ağda meydana gelen aksaklıklar veya Siteyi veya Sitenin İçeriğini herhangi bir şekilde etkileyebilecek olan diğer güvenlik sorunlarına bağlı olarak Siteyi kullanamamamız.

Bu sorumluluk sınırlandırmaları, veri, gelir veya kar kayıpları da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan her ne nitelikte olursa olsun, doğrudan veya dolaylı, genel, özel, arızi, örnek teşkil eden veya diğer şekildeki her türlü zarar, ziyan, kayıp ve hasar için geçerlidir. Bu sorumluluk sınırlandırması, iddia olunan sorumluluk bir sözleşmeye, ihmale, haksız fiile, kusursuz sorumluluğa veya bir başka temele dayanıyor olsun veya olmasın ve hatta BD veya BD’nin iştiraklerinin yetkili temsilcilerine bilgi verilmiş olsa dahi veya ilgili yetkililerin söz konusu hasarın meydana gelme ihtimalini biliyor olmaları gereken hallerde dahi geçerlidir.

Bazı ülkelerde yukarıda belirtilen hasarların hariç tutulmasına veya sorumluluk sınırlandırmalarına izin verilmemektedir, dolayısıyla bu sorumluluk sınırlandırmaları sisin için geçerli olmayabilir. Bu sorumluluk sınırlandırmasının herhangi bir kısmı, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz veya uygulanamaz  kabul edildiği takdirde, BD’nin ve/veya BD’nin iştiraklerinin bu koşullar altında toplam sorumluluğu toplamda yüz (100.00 €) Euro’yu aşamaz. Bu sözleşmeye bağlı olan hukuki bir çözümün temel amacını yitirdiğine karar verilmesi halinde, bu Sözleşmede belirtilen bütün sorumluluk sınırlandırmaları, garanti ve hasarı ari kılan hükümler  yürürlükte olmaya devam edecektir.

Bu sitede zaman zaman, gelecek yıllara ait gelirler, ürünler veya BD tarafından olması beklenen veya öngörülen olaylar veya gelişmeler de dahil olmak üzere BD’nin performansı ile ilgili ileriye yönelik bazı bildirimler yer alabilir.  Bu tür bildirimlerin tümü BD’nin güncel beklentilerine dayanmaktadır ve bir takım iş risklerini ve belirsizlikleri içerir.  Gerçek sonuçlar, ileriye yönelik bildirimlerde tanımlanan, ima edilen veya planlanan tahmini sonuçlardan önemli ölçüde farklı olabilir. Gerçek sonuçların ileriye yönelik bildirimlerden büyük ölçüde farklı olmasına yol açan faktörler aşağıda belirtilenleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: rekabet faktörleri; fiyatlandırma ve pazar payı baskıları; yasal belirsizlikler; BD’nin satış hacmine ve ürün karması varsayımlarına dayanan satış ve gelir tahminlerine ulaşabilmesi, maliyet tasarrufu sağlamaya yönelik hedeflerine ulaşabilmesi ve satın alma ile bağlantılı olarak öngörülen sinerjiyi ve diğer maliyet tasarruflarını sağlayabilmesi; bölgesel, ulusal ve yurt dışındaki ekonomik koşullarda meydana gelen değişiklikler; enerji maliyetlerindeki artış; maliyetlerdeki ve ham madde bulunurluğundaki dalgalanmalar ve BD’nin avantajlı tedarikçi anlaşmalarını ve ilişkilerini sürdürebilmesi; faizlerdeki veya döviz kurlarındaki değişiklikler; ürünlerin piyasaya sürülmesinde meydana gelen gecikmeler; ve sağlık ve diğer resmi düzenlemelerde yapılan değişiklikler ve aynı zamanda bu Sitede ele alınan diğer faktörler. İleriye yönelik bildirimleri güncellemeyi planlamamaktayız.

Tazminat Sorumluluğu

(i) bu Sözleşmenin koşullarını ihlal etmeniz de dahil olmak üzere İçeriği veya Siteyi kullanmanız veya (ii) tarafınızca verilen Talep edilmemiş Bilgiler nedeniyle herhangi bir yasal işlem yapılması halinde, BD’yi, BD’nin iştiraklerini, BD’nin veya BD’nin iştiraklerinin direktörlerini, görevlilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, vekillerini, yatırımcılarını veya lisans verenlerini hiçbir sınırlama olmaksızın savunmayı, tazmin etmeyi ve makul her türlü yargılama ve avukatlık ücreti, harcı ve  mali müşavirlik hizmetleri ücretini ödemeyi kabul etmektesiniz. BD, söz konusu tazminat talebi dava veya hukuki işlemlerle ilgili olarak size derhal bildirimde bulunacaktır. BD, kendi seçimine bağlı olarak ve gider ve masrafları kendisine ait olmak üzere, tazminat taleplerinin veya hukuki davaların savunmasına ve/ veya çözüme kavuşturulmasına dahil olma veya sizi tazmin mükellefiyetinizden ibra etmeksizin, tarafınızca tazmin edilmeye tabi olan hususun münhasıran savunulmasını ve kontrolünü üstlenme hakkına sahiptir. Hiçbir davayı veya tazminat talebini, BD’nin önceden yazılı iznini almadıkça BD’ye herhangi bir bir yükümlülük veya bir vecibe getirecek şekilde çözüme kavuşturamazsınız.

Genel

Siteye erişmek ve kullanmak için gereken telefon, bilgisayar donanımı ve diğer ekipmanların temin edilmesinden ve bunlarla ilgili her türlü ücretin ödenmesinden siz sorumlusunuz. BD istediği zaman bu Sitede bulunan materyalleri değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. Bu Site BD tarafından Türkiye ofisinden yönetilmektedir. Site ile ve Sitenin kullanımı ile ilgili her türlü iddia ve hak talebi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Siteyi kullandığınızda, Site ile bağlantılı veya Siteyi kullanmanızdan kaynaklanan her türlü davada İstanbul (Anadolu) mahkemelerinin münhasır yargılama yetkisine sahip olduğuna muvafakat etmektesiniz. Sözü edilen mahkemeler bütün bu davalarda münhasıran yargılama yetkisine sahip olacaklardır. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması bu Sözleşmeye uygulanmayacaktır.

Bu Sözleşmesizinle BD arasında Siteye erişim ve/veya Sitenin kullanımı hakkındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder. Siteyi veya Sitenin herhangi bir İçeriğini kullanmanızla bağlantılı her türlü davanın, yürürlükte olan yasaların amir hükümleri saklı kalmak kaydıyla, söz konusu davaya sebep olan olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir (1) yıl içinde açılması gerekir.  Bu Sözleşmenin tazmin mükellefiyeti, garanti reddi, sorumluluğun sınırlandırılması ve mülkiyet hakları ile ilgili bütün hükümleri, Sözleşmenin herhangi bir nedenden ötürü feshedilmesinden sonra da yürürlüklerini sürdürecektir. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz olması halinde, Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve söz konusu geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz olan hükmün yerine orijinal hükmün amacına en yakın geçerli ve uygulanabilir bir hükmün geçtiği kabul edilecektir. İşbu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkımızı kullanmamanız veya Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaya koymamamız söz konusu haktan veya hükümden feragat ettiğimiz şeklinde yorumlanamaz. Bu sözleşmede açıkça yer verilmemiş olan bütün haklar saklıdır.