Mikrobiyoloji Çözümleri

BD Yaşam Bilimleri – Diagnostik Sistemler, laboratuvar iş akışını kolaylaştırmak amacıyla geniş çaplı mikrobiyoloji ürün ve hizmetleri sunar. Laboratuvar çalışmalarını daha verimli ve etkili hale getirmek için tasarlanmış olan entegre sistemlere sahip mikrobiyoloji çözümlerimiz, daha kaliteli laboratuvar sonuçlarını daha hızlı elde etmeyi amaçlar.

Placeholder

BD BACTEC™ MGIT Mikobakteri Testi

Yaygınlaşan Tüberküloz tanısında standardizasyonu belirleyecek kadar yüksek kaliteli MGIT 960 Tüberküloz laboratuvarlarının temelini oluşturur.

Placeholder

BD BACTEC™ Kan Kültürü Testi

BD’nin reçine teknolojisi sayesinde antibiyotiklerin etkin nötralizasyonu, BD BACTEC™ kan kültürü sistemlerinin muhteşem performansının sebeplerinden biridir.

Placeholder

Boya ve Reaktifler

BD'de çok çeşitli damlalıklı reaktifler, tanı kitleri, antijen ve antiserum ve strep gruplama kitleri mevcuttur.

Placeholder

Örnek Toplama ve Taşıma

BD Örnek Taşıma ve Toplama ürünleri, mikrobiyolojik test için örneğin doğru alınıp laboratuvara doğru taşınması için gerekli ortamı sağlamaktadır.

Placeholder

BD Phoenix Bakteri İdentifikasyon ve Antibiyogram Hassasiyet Testi

BD Phoenix, son jenerasyon kültür ve antibiyogram sistemidir.

Placeholder

Serolojik Testler & Direkt Tanı Testleri

RSV, influenza , C. difficile ve Group A Strep testleri Mikrobiyoloji laboratuvarınızın tanı için vazgeçilmez testlerindendir. BD Latex aglütünasyon testleri, RPR kart testleri standart testler haline gelmiştir.

Placeholder

Kullanıma Hazır Besiyerleri

1935’den beri BBL™ besiyerleri mikrobiyoloji laboratuvarlarında kalite ve performansı en üst seviyeye çıkartmıştır.

Placeholder

EpiCenter: Epidemiyolojik Veri Sistemi

EpiCenter, Mikrobiyoloji uzmanlarının tüm laboratuvardaki otomatize sistemlerden aldıkları hasta sonuçlarını izleyebildikleri, LIS’e gönderebildikleri ve gerektiğinde üst düzeyde istatistiki veriye hızlıca ulaşabildikleri bir sistemdir.

Placeholder

BD Veritor™

Veritor sisteminde, hasta tedavisinde hızla doğru tanı için kullanılan hızlı testlerde nanoteknolojini kullanılmakta.


Tüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.