Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Tanımlama Bilgisi Beyannamesi

ÖNEMLİ

Gizlilik Beyanımızın Kabulü

Bu Siteyi kullanmak suretiyle Gizlilik Beyanı ve Bilgi Kullanma İzni (“Gizlilik Beyanı ve İzin”) şartlarımızı incelediğinizi onaylıyor ve bunlara uygun olarak size ait Kişisel Bilgileri ve Kullanıcı Bilgilerini toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve aktarabileceğimizi kabul ediyorsunuz.  Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız, Sitemizi kullanmamayı tercih edebilirsiniz ve lütfen bu Site aracılığıyla hiçbir Kişisel Bilgi vermeyiniz.  Bu Gizlilik Beyanı ve İzin Site Kullanım Şartlarımızın bir parçasını oluşturmaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve buna göre yorumlanacaktır. Bu Gizlilik Beyanı ile ilgili doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Lütfen bu Gizlilik Beyanı ve İznin Site dışında araçlarla Kişisel Bilgilerin sunulması ve kullanılması ya da her ikisi de o ilgili amaçlar için tasarlanmış BD Politikaları (“Diğer Politikalar”) ile düzenlenen, istihdam ve bununla ilgili menfaatlerin uygulanması amacıyla, Becton Dickinson İth. İhr. Ltd. Şti. ve/veya bağlı kuruluşlarının eski ya da şimdiki çalışanlarına ya da bunlar tarafından tutulan danışmanlara ait Kişisel Bilgilerin sunulması ve kullanılması konularında geçerli olmadığını unutmayınız.  Bu amaçlarla BD’ye kişisel bilgiler verirseniz ilgili Diğer Politikanın bir kopyasını edinmek için bize ulaşın.

BD’nin Gizlilik Beyanı ve İzinde Yapılacak Değişiklikler

Bu Site ve işimiz sürekli değişmektedir. Bunun sonucunda, bazen BD’nin bu Gizlilik Beyanı ve İzinde değişiklikler yapması gerekebilmektedir. BD önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda ve zaman zaman bu Gizlilik Beyanı ve İzinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Lütfen bu Beyanı periyodik olarak ve özellikle herhangi bir Kişisel Bilgi vermeden önce inceleyiniz. Bu Gizlilik Beyanı ve İzin son olarak 25 Eylül 2014 tarihinde güncellenmiştir. Bu Gizlilik Beyanı ve İzinde herhangi bir değişiklik ya da düzeltme yapıldıktan sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz söz konusu düzeltilmiş Gizlilik Beyanı ve İzin şartlarını kabul ettiğinizi gösterecektir.

Hoş Geldiniz

www.bd.com/tr-tr sitesine (“Site”) hoş geldiniz. Bu Site bir Becton, Dickinson and Company bağlı kuruluşu olan Becton Dickinson İth. İhr. Ltd. Şti. (birlikte “BD” ya da “biz” ya da “bizi” olarak anılacaktır) ve müşterilerimize BD ile bağlı kuruluşları ve iştirakleri tarafından geliştirilen ve/veya sunulan bilgiler, ürünler ve diğer girişimleri (birlikte “BD hizmetleri” olarak anılacaktır) sağlamak için oluşturulmuştur.  BD için önemlisiniz ve bu Gizlilik Beyanı ve İzinde tanımlandığı gibi, bu Siteyi kullanırken gizliliğinizi korumak amacıyla uygun tedbirleri alacağız. Bu Gizlilik Beyanı ve İzin bu Sitenin kullanıcılarından toplanan bilgilere ilişkin BD'nin yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu Site Türkiye’de yaşayan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Aşağıda Gizlilik Beyanı ve İzin kapsamındaki alanları listeleyen bir içindekiler tablosu yer almaktadır. Lütfen Gizlilik Beyanı ve İznin tamamını dikkatlice okuyunuz. Bu Beyan ya da bilgi toplama, saklama ve kullanma uygulamalarımızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıda verilen bilgileri kullanarak bizimle irtibata geçiniz.

Çocuklarla İlgili Not

Eğer on sekiz yaşından küçükseniz lütfen bu Site üzerinden bize hiçbir kişisel bilgi vermeyin.

Bu Site çocuklara hitap etmemektedir ve bu Sitede sunulan hizmetlerin çoğu 18 yaş ve üzeri bireyler için tasarlanmıştır. Internet kullanan çocuklar için ek gizlilik koruması sağlama ihtiyacını kabul ediyoruz.  18 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz bir bireyin bize kişisel bilgiler göndermesi durumunda, bu gibi bilgileri elimizde tutmayacağız, ancak belirli durumlarda, bu bilgileri ürün yorumları ya da şikayetlerinin takip etme yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kullanacağız ve 18 yaş altı kişilerden gelen kişisel bilgileri kabul etmediğimizi kendisine bildirmek için doğrudan söz konusu bireye yanıt vereceğiz.  Bunların yanı sıra, yine her ne kadar Kanunen gerekli olmasa da, eğer 18 yaş altı bir bireyin bize kişisel bilgiler verdiğini fark ederseniz, lütfen aşağıda verilen bilgileri kullanarak bizimle temas kurun.

Tanımlar

“Toplanan Veriler” bize sunulan ve toplu ve isimsiz olarak derlenen ve incelenen, Kişisel Bilgiler ve diğer bilgiler bazında müşteri nüfus bilgilerini, ilgi alanlarını ve davranışları içermektedir.

"Kişisel Bilgiler" örnek vermek gerekirse, kişinin adı ve e-posta adresi de dahil olmak üzere, bir kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri içerir.

“Kamuya Açık Bilgiler” bülten panoları, sohbet odaları ve yorum alanları gibi Sitenin tüm kamuya açık alanlarında yayınlanan bilgileri içerir.  Lütfen Kayıt ve Koşullarımız içinde yer alan "Kamuya Açık ve İstenmeden Verilen Bilgiler" tartışmamıza başvurunuz.

"İstenmeden Verilen Bilgiler" yeni ürünlere dair her türlü fikri ya da mevcut ürünlere yönelik değişiklikleri ve diğer istenmeden verilen bilgileri içerir.  İstenmeden Verilen Bilgilerde yer alan Kişisel Bilgiler bu Gizlilik Beyanı ve İzinde ortaya konan tarzda ele alınacaktır; fakat lütfen Kayıt ve Koşullarımız içinde yer alan "Kamuya Açık ve İstenmeden Verilen Bilgiler" kısmına bakınız.

"Kullanıcı Bilgileri" Sitenin kullanıcılarından pasif olarak toplanan ve örnek vermek gerekirse, Site kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler de dahil, belirli bir kişinin kimliğini belirtmeyen tüm bilgileri içerir.

Bu Gizlilik Beyanı ve İzinde kullanıldıklarında, "siz", "sizin" ve "sizinki" terimleri bu Sitenin tüm kullanıcıları anlamına gelir.


Hangi bilgiler toplanmaktadır?

Bize sağlamış olduğunuz bilgiler: İnternet Sitemize kayıt olmayı veya İnternet Sitemiz üzerinden sunduğumuz BD Hizmetlerinden yararlanmayı tercih ettiğiniz anda sizden talep ettiğimiz isminiz, doğum tarihiniz, e-mail ve posta adresiniz gibi Kişisel Bilgileri toplamaktayız. Sizden temin ettiğimiz bu Kişisel Bilgileri, İnternet Sitemizi daha etkin ve faydalı şekilde kullanmanızı sağlayarak müşteri memnuniyetinizi arttırmak ve aynı zamanda BD Hizmetlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması amacıyla kullanmaktayız. Söz konusu Kişisel Bilgiler BD’nin kendi bünyesinde veya iştiraklerinin, temsilcilerinin ya da birlikte çalıştığı servis sağlayıcılarının sahip olduğu sunucularda saklanmaktadır. Söz konusu sunucular ve bu sunucularda saklanan her türlü bilgiye ilişkin haklar BD’ye aittir.

Eğer BD’nin sistemine kayıt olursanız veya size özel olarak sunduğumuz diğer birtakım hizmetlerden yararlanırsanız; sizin için isminiz, doğum tarihiniz, e-mail ve posta adresiniz ile bize bildirmiş olduğunuz kendiniz ile ilgili diğer spesifik bilgileri içeren size özel bir profil oluşturulacaktır. Bu profilde yer alan bilgiler diğer kaynaklardan toplanan veriler ile birleştirilebilir. örneğin, bize bildirmiş olduğunuz posta kodu numarasının yanlış olması durumunda, doğru posta kodunun temin edilmesi için üçüncü kişiler ile anlaşılabilir. Ayrıca, pazarlama faaliyetleri kapsamında birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın potansiyel müşterilerine ilişkin listelerinde yer alan e-mail ve diğer adres bilgileri de temin edilebilir. Bu bilgiler temin edilirken (1) kendisine ait bilgi elde ettiğimiz ilgili kişi, kayıtlarımıza eklendiğine dair bilgilendirilmektedir ve aynı zamanda (2) söz konusu ilgili kişiye kayıtlarımızdan çıkma imkanı da tanınmaktadır. Bununla beraber, BD’nin sponsorluğunu yapmış olduğu bir eğitim programına, yarışmaya ve tanıtım faaliyetine iştirak etmeniz durumunda da sizden Kişisel Bilgi talep edilebilir. BD ile iletişime geçtiğiniz zaman konuşmalarınız kayıt altına alınabilir ve zaman zaman satış ve araştırma faaliyetleri kapsamında sizden bir takım anketlere katılmanız talep edilebilir. 
Bazı durumlarda, elde ettiğimiz bilgilerin toplanması veya saklanması için kullandığımız sunucularımızın kurulması, işletilmesi ve devamlılığının sağlanması ile çeşitli teknolojik ve diğer bağlantılı hizmetlerin temin edilmesi için üçüncü kişiler ile çalışılmaktadır. Söz konusu kişilere sadece yürüttükleri faaliyet ve hizmetler için gerekli olan bilgiler sunulmakta olup, bu kişilerin mutlaka işbu Gizlilik Beyannamesi kapsamında Kişisel Bilgilerinizi korumaları ve saklı tutmaları şart koşulmaktadır. BD’nin herhangi bir şekilde Kişisel Bilgi topladığı her durumda, işbu Gizlilik Beyannamesi’ne yönlendirme yapılacaktır.

Toplu Veriler: 

Kullanıcılarımızı daha iyi anlamak ve onlara daha iyi hizmet sunabilmek adına, BD zaman zaman Toplu Veriler üzerinde araştırmalar yapmaktadır. BD ayrıca söz konusu bilgileri devlet kurumları, iştirakleri ve iş ortakları ile paylaşabilir. Bu toplu veriler kimlik bilgilerinizin saptanması amacıyla kullanılmaz. BD bu bilgileri ayrıca sunmuş olduğu hizmetlerin tanıtılması amacıyla mevcut ve potansiyel müşterilere veya diğer hukuka uygun amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere açıklayabilir.


Bilgilerinizin Yurtdışına Transferi

Gönüllü olarak bize Kişisel Bilgilerinizi vererek, bunları bu Gizlilik Beyanı ve İzin doğrultusunda kullanmamıza izin veriyorsunuz.  İnternetin doğası gereği, eğer bu Siteyi Türkiye dışında bir ülkeden ziyaret ediyorsanız, iletişimleriniz kaçınılmaz olarak uluslararası sınırları aşan transferle sonuçlanacaktır. Eğer bu Siteye Kişisel Bilgiler sunarsanız, söz konusu Kişisel Bilgilerin bulunduğunuz mevcut yerden BD ve iştiraklerinin, acentelerinin ve hizmet sağlayıcılarının burada bahsi geçen Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki işyerlerine ve sunucularına transfer edilebileceğini kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Bilgilerin kanunlarının eşdeğer bilgi koruması sağlamadığı bir ülkeye transfer edilmesi durumunda, BD bu Gizlilik Beyanı ve İzin doğrultusunda söz konusu Kişisel Bilgilerin yeterli korumasını sağlayacaktır.

Bu web sitesini ziyaret ederek ve bu Siteye Kişisel Bilgiler vererek bu transferlere izin veriyorsunuz.


Seçenekleriniz Nelerdir?

Bu Siteyi Kişisel Bilgilerinizi vermeden de kullanabilirsiniz, fakat bunu tercih etmeniz belirli bilgileri elde etme ya da örneğin bilgilendirici haber bültenleri ve sorduğunuz belirli sorulara yanıtlar da dahil, başka değerli BD Hizmetlerini kullanma olanağını sınırlayabilir. Belirli bir hizmet için (örneğin isteğinize cevaben sizinle temas kurulması) hiçbir Kişisel Bilginin yasal olarak gerekmediği veya gerekli olmadığı durumlarda, bir rumuz kullanılması kabul edilir.

Kişisel Bilgilerinizi sadece toplandığı amaç doğrultusunda her türlü geçerli yasal bildirim ya da belge saklama şartlarını karşılamak için makul ölçülerde gerekli olduğu müddetçe saklıyoruz. Tasarrufumuzda bulunan ve bu Site üzerinden daha önce sunduğunuz Kişisel Bilgilerinizi güncellemek, düzeltmek ya da talebiniz halinde silmek için makul önlemleri alacağız. Kişisel Bilgilerinizle ilgili bir güncelleme talebinde bulunmak için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle temas kurun. Eğer herhangi bir tarihte başka mesaj almak istemezseniz mesajımızda yer alan abonelikten çıkma işlemini de uygulayabilirsiniz.

Lütfen her ne kadar bir bilgi güncelleme, düzeltme ya da silme talebi aldıktan sonra böyle bir değişikliği derhal işleme koymak için makul çabayı gösterecek olsak da, bir başka mesaj göndermeden önce işlemi tamamlamanın her zaman mümkün olmadığını unutmayınız. Bunun yaratabileceği her türlü rahatsızlık için özür dileriz. Listelerimizden Kişisel Bilgilerinizin çıkartılmasını talep etmiş olsanız bile, BD, söz konusu Kişisel Bilgilerin başka mesajların dışında tutulma talebinize saygı göstermek, ihtilafları çözmek, sorunları halletmek için ya da Kayıt ve Koşullarımız içinde öngörüldüğü gibi bu gibi Kişisel Bilgilerin gerekli olabileceği durumlar gibi bazı sınırlı durumlarda bu bilgileri dosyalarımızda tutma hakkını saklı tutar. Eğer BD'nin bu gibi amaçlarla Kişisel Bilgilerin herhangi bir bölümünü elinde tutması gerekirse, BD bu gibi Kişisel Bilgileri söz konusu özel amacı gerçekleştirmek için gerekli olanla sınırlı tutmak için makul çabayı gösterecektir. Bunun yanı sıra, teknik kısıtlar ve sistemlerimizi yedeklememiz nedeniyle Kişisel Bilgilerin silindikten sonra bile sistemlerimizde kalmaya devam edebileceğini kabul ediyorsunuz. Bu nedenle, talebinize cevaben Kişisel Bilgilerinizin sistemlerimizden tamamen kaldırılacağını beklememelisiniz.

 
Kişisel Bilgilerinizi ve Diğer Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

BD verdiğiniz Kişisel Bilgileri işlerimiz amacıyla bu Gizlilik Beyanı ve İzne uygun olacak tarzda kullanmaktadır.

  • Eğer belirli bir nedenle Kişisel Bilgi verirseniz, o Kişisel Bilgi verildiği nedenle ilgili ya da varsa, sizin tarafınızdan verilen bir siparişi işleme koymak ya da ürünün artık satılmadığını size bildirmek de dahil, uygun bir amaçla kullanmak üzere bize açık olacaktır.  Örneğin, eğer bizimle e-posta ile temas kurarsanız, verdiğiniz Kişisel Bilgileri size yanıt vermek amacıyla kullanabiliriz; ya da eğer bir iş listesi hakkında bizimle temas kurarsanız, verdiğiniz Kişisel Bilgiler söz konusu pozisyon için sizi değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.  Bize vermiş olduğunuz Kişisel Bilgileri başka şahıslardan elde ettiğimiz bilgilerle de birleştirebiliriz.
  • BD ve iştirakleri Site aracılığıyla toplanan Kişisel Bilgilerinizi, Kullanıcı Bilgilerini ve diğer bilgileri Sitenin içerik ve işlevlerini geliştirmek, müşteri ve pazarlarımızı daha iyi anlamak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve satış gerçekleştirmek ve kolaylaştırmak konusunda bize yardımcı olması için kullanabilir.
  • BD ve iştirakleri bu bilgileri sizinle elektronik ortamda, tele-pazarlama kanalıyla ya da başka yollarla sizinle temas kurmak, gelecekte ilgi duyacağınızı düşündüğümüz ürün ya da hizmetler hakkında size bilgi vermek ya da satış teklifi sunmak için kullanabilir. Bunu yapmamız durumunda, size gönderdiğimiz her mesaj gelecekteki mesajları almaktan ("opt vazgeçmenizi") sağlayan talimatlar içerecektir.

Eğer herhangi bir zamanda gelecekte başka mesaj almak istemezseniz ya da isminizi e-posta listemizden sildirmek isterseniz, mesajımızda yer alan "abonelikten çıkma" şlemini de uygulayabilirsiniz.  Bunun yanı sıra, rachel_swatridge@europe.bd.com adresinde göndermek suretiyle bize e-posta da gönderebilirsiniz.  Bakınız aşağıdaki BD ile Nasıl Temas Kurulur bölümü.


Aldığımız Bilgileri Paylaşıyor muyuz?

BD bilgilerinizi sizinle ilişkimizin yaşamsal bir parçası olarak görür.  BD Kişisel Bilgiler de içeren bilgileri yine bu Gizlilik Beyanı ve İzin ile bağlı olmayı kabul etmiş bağlı kuruluşları ve iştirakleri ile paylaşacaktır.  Bunun yanı sıra, BD birçok şirket gibi bazen belirli işle ilgili görevleri gerçekleştirmesi için başka firmalar görevlendirmektedir. Buna verilebilecek örnekler arasında bilgilerin postayla yollanması, veri tabanlarının bakımı ve ödemelerin işleme konması bulunmaktadır. Bu nitelikte bir görevi yerine getirmesi için bağlı olmayan bir şirket görevlendirdiğimizde onlara yalnızca özel görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgileri vermeye çabalıyoruz ve onlardan Gizlilik Beyanı ve İzin doğrultusunda Kişisel Bilgilerinizi korumalarını istiyoruz.

Bunlara ek olarak, eğer, örneğin hem BD hem de bir ortak şirketin müşterek sponsorluğundaki bir yarışmayla ilgili olarak, ortak markalı kayıt sayfasında Kişisel Bilgiler girerseniz, Kişisel Bilgileriniz hem BD hem de söz konusu ortak şirket açık hale gelecektir.   BD bu gibi Kişisel Bilgileri yalnızca bu Gizlilik Beyanı ve İzin doğrultusunda kullanacak olsa bile, söz konusu ortak şirketin Kişisel Bilgilerinizi kullanımı o şirketin gizlilik politikasına tabi olacaktır ve BD bilgilerinizin onlar tarafından kullanılmasından sorumlu tutulamaz.   Size bu gibi her türlü ortak sponsorluk sayfası ya da tanıtımında bilgi sunmadan önce söz konusu ortak şirketin gizlilik politikasını incelemenizi öneriyoruz.

Ayrıca tasarrufumuzda bulunan Kişisel Bilgilerinizi ve diğer bilgileri aşağıda ortaya konduğu şekilde size ayrıca haber vermeden belirli başka üçüncü şahıslarla da paylaşabildiğimiz sınırlı sayıda durum söz konusudur:

Yasal Gereklilikler::

BD kanunen ya da (a) yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, (b) BD ya da iştiraklerinin hak ya da mallarının korunması ve savunulması, (c) Site kullanıcılarının ya da halkın kişisel emniyetini korumak amacıyla acil durumlarda hareket edilmesi ve (d) yasal sorumluluğa karşı korunması için söz konusu önlemin gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak bunun yapılması gerekli olduğunda Kişisel Bilgilerinizi, Kullanıcı Bilgilerini ve diğer bilgileri ifşa edebilir.

İş Transferleri, Birleşmeler ve İlgili Faaliyetler::

İş ya da malvarlıklarımızı içeren herhangi bir satış, birleşme, yeniden organizasyon, yeniden yapılandırma, tasfiye ya da benzeri olay söz konusu olduğunda, Kişisel Bilgiler transfer edilen mal varlıklarının bir bölümünü oluşturabilir. 

BD büyük bir uluslararası şirketler grubunun ana şirketidir. Bu olgu ışığında zaman zaman Kişisel Bilgilerinizi Bilgilerinin Yurtdışına Transferi başlığı altında öngörüldüğü üzere bir başka ülkedeki veritabanlarımızdan birine transfer edebiliriz.

Kamuya Açık ve İstenmeden Verilen Bilgiler

Bu Gizlilik Beyanı ve İzin Site aracılığıyla ya da başka araçlar üzerinden BD’ye verdiğiniz Kamuya Açık Bilgiler için geçerli olmayacaktır.   Eğer bu gibi Kamuya Açık Bilgiler içine Kişisel Bilgileri dahil ederseniz, bu gibi Kişisel Bilgileri yalnızca burada öngörüldüğü biçimde kullanacağız, ancak, bu gibi bilgiler (Kişisel Bilgileriniz de dahil) halk tarafından erişilebilen bir forumda kullanılabilir kılındığından, Siteye erişen üçüncü kişiler tarafından bilgilerin kullanım ve ifşasının BD tarafından hiçbir şekilde izlenmediği ya da kontrol edilmediğini veya bunların faaliyetlerinin bu Gizlilik Beyanı ve İzin ile düzenlenmediği konusunda sizi uyarırız.

Bunun yanı sıra, eğer istenmeden verilen Kişisel Bilgiler sunarsanız, bu gibi Kişisel Bilgileri yalnızca burada öngörüldüğü biçimde kullanacağız, ancak, bu gibi istenmeden sunulan bilgilere dahil edilen diğer bilgiler bu Gizlilik Beyanı ve İzin kapsamında değildirler. Lütfen Kayıt ve Koşullarımız içinde yer alan “Kamuya Açık ve İstenmeden Verilen Bilgiler” kismina bakiniz.

Lütfen, yukarıda açıklandığı üzere, bu Gizlilik Beyanı ve İznin Site dışında araçlarla belirli Kişisel Bilgilerin sunulması ve kullanılması ya da, her ikisi de o ilgili amaçlar için tasarlanmış BD Politikaları ile düzenlenen, istihdam ve bununla ilgili menfaatlerin uygulanması amacıyla, Becton Dickinson İth. İhr. Ltd. Şti. ve/veya bağlı kuruluşlarının eski ya da şimdiki çalışanlarına ya da bunlar tarafından tutulan danışmanlara ait Kişisel Bilgilerin sunulması ve kullanılması için geçerli olmadığını unutmayınız.

Diğer Web Sitelerine Linkler

Bu Gizlilik Beyanı ve İzin yalnızca bu Site için geçerlidir.  Bu Site başka BD web sitelerine ve BD tarafından işletilmeyen ya da kontrol edilmeyen başka web sitelerine (“Üçüncü Şahıs Web Siteleri”) referanslar ya da linkler içerebilir ya da verebilir ve bu sitelerin hiçbiri burada açıkladığımız politika ve prosedürlere tabi değildir. Bu Siteden verilen linkler Üçüncü Şahıs Sitelerinin BD tarafından incelendiğini ya da onaylandığını ima etmez. Gizlilik, güvenlik, bilgi toplama ve dağıtma politikaları hakkında bilgi edinmek için doğrudan bu sitelerle irtibata geçmenizi tavsiye ediyoruz.


Güvenlik

BD bize verdiğiniz tüm Kişisel Bilgileri korumak ve bu gibi bilgilerin kaybolmasını, suistimalini ve izinsiz erişimi, ifşasını, değiştirilmesini ya da imha edilmesini önlemek için makul önlemler almaktadır. Sitenin ilgili sayfasında aksi belirtilmedikçe, BD genel güvenlik standartları kullanmaktadır fakat sitelerine sunulan verileri korumak için ek tedbirler almamıştır ve bu gibi iletimler normal Internet güvenlik risklerine tabidirler.   Belirtildiği üzere, hiçbir Internet ya da e-posta iletimi asla tam anlamıyla güvenli ya da hatasız değildir. Bilhassa, bu Siteye gönderilen ve buradan alınan e-postalar güvenli olmayabilir ve bu nedenle bize hangi bilgileri göndereceğinize karar verirken özellikle dikkat etmeniz gereklidir. Lütfen Internet üzerinden BD’ye ya da herhangi bir başka şahsa herhangi bir Kişisel Bilgi açıklarken bunu göz önünde bulundurun. Bunlara ek olarak, bu Sitede parolalar, Kimlik Numaraları ya da başka özel erişim özellikleri kullandığınızda bunları korumak sizin sorumluluğunuz altındadır, bu bakımdan lütfen Site Kullanım Kayıt ve Koşullarına başvurunuz.


BD’ye Nasıl Ulaşacaksınız

Lütfen BDnin Gizlilik Beyanı ve İzin ya da bu Sitenin bilgilendirme uygulamaları hakkında herhangi bir sorunuz varsa bizimle temas kurmakta tereddüt etmeyiniz.

Bize aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:


Becton Dickinson İth. İhr. Ltd. Şti. 
Rüzgarlıbahçe Mah. Ş. Sinan Eroğlu Cad.
Akel İş Merkezi A Blok Kat: -3 No:6
Kavacık / Beykoz - İSTANBUL 
Phone : +90 216 680 10 02
FAX : +90 216 680 16 55

Ya da“Bize Ulaşın” bölümümüzü ziyaret edin.