Kurumsal Değerler

Kalite Politikamız

"Herkes için sağlıklı yaşam hedefiyle dünya çapında yüksek kaliteli çözüm ve hizmetler sağlamaya devam edeceğiz. Bu hedefimizi; müşteri odaklı, devamlı gelişen ve dış faktörlere uyumlu bir kalite sistemini sürdürerek gerçekleştireceğiz."
Vincent A. Forlenza, Chairman, CEO and President


Temel Değerlerimiz

Doğru Olanı Yaparız

Yaptığımız her işte yüksek standartlarımızı korumaya kararlıyız. Topluma ve sağlık sektörüne sunduğu çözüm ve hizmetler ile insanların hayatında fark yaratan bir şirketin parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Kolay olanı değil, doğru olanı yaparak başarıya ulaşıyoruz. Asıl zorluğun kolay durumlarda değil, belirsiz durumlarda doğru olanı yapmak olduğunun bilincinde hareket ediyoruz.


Kişisel Sorumluluk Üstleniriz

Bireysel katılım ve sorumluluğun hem bir hak hem de bir ayrıcalık olduğuna inanırız ve yaptığımız her şeyde kişisel sorumluluk üstleniriz. Kişisel sorumluluk üstlenmek, başarıyı da başarısızlığı da başka kimseyi sorumlu tutmadan sahiplenebilmektir. Şirketimizin itibarını kendi itibarımız sayarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda kişisel sorumluluk üstleniriz.


Tüm Dünyada Hastaların ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının İhtiyaçlarını Yakından Takip Eder ve Onlara Çözümler Sunarız

En güncel klinik bilgiler ve ileri teknoloji ile daha etkin, verimli ve güvenli çözümler sunmak için toplum ve sağlık hizmeti sağlayıcıları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerimizi sürdürürüz. Onları çok iyi tanır, güncel ve gelecek ihtiyaçlarını anlar ve proaktif olarak gerekli çözümleri sunarız.


Sürekli İnovasyona İnanır ve Gelişiriz 

Şirket kültürümüzde öncelik, karşılanmayan sağlık ihtiyaçlarına dayalı olarak sürekli inovasyon yapmaktır.inovasyon alanımız, sadece AR-GE ve yeni ürün geliştirme ile sınırlı kalmadığı gibi, sürekli gelişim hedefimiz de operasyonlar ve üretim ekipleriyle sınırlı değildir. Hiçbirimiz “yeteri kadar iyi” ile yetinmeyiz; her çalışanımız inovatif çözümler geliştirmekle yükümlüdür.


Birbirimize Saygı Duyar, İşbirliği Yapar, Gerektiğinde Birbirimizi Sınar ve Birbirimizi Önemseriz

BD çalışanları olarak birbirimize ve etkileşime girdiğimiz kişilere saygılı davranırız. Her zaman işbirliği yapar ve gerektiğinde profesyonellik ve saygı çerçevesi içerisinde birbirimizin fikirlerini sorgularız. Farklı düşünüyorsak açıkça ve dürüstçe ifade eder; bir karar verdiğimizde birlikte hareket ederiz. Din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeden çeşitliliğe saygı duyar ve herkese ayrı bir birey olarak değer veririz.