Sağlığınız

Hasta güvenliğini sağlamak için yenilikçi çözümlerden yararlanarak alınan önlemler, hastaların sağlık giderlerini azaltır, sağlık hizmetlerine erişimi ve pozitif tedavi sonuçlarını artırır.

Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların hastaya verebileceği zararların azaltılması veya  ortadan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır. Hasta güvenliği, süreçlerdeki basit fakat hastalara olumsuz etkileri olacak hataların ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapılması, hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan belirlenmesi, raporlanması ve  düzeltilmesini sağlayacak önlemleri kapsamaktadır.

BD, hasta güvenliğini sağlamak için sağlık kuruluşlarında meydana gelebilecek tıbbi hataları önleyecek yenilikçi çözümler geliştirmektedir. BD, yanlış ilaç tedavisi ve kana maruziyeti önlemek, doğru ve erken tanı ile hasta güvenliğini koruyarak tedavi kalitesini artırmak, riski azaltmak ve kontaminasyon oranlarını düşürmek için çalışmaktadır. Yenilikçi çözümler ile alınan bu tip önlemler sayesinde hastaların sağlık giderleri azalır, sağlık hizmetlerine erişim ve pozitif tedavi sonuçları artar.

BD, Mart 2015'te CareFusion'ı satın alarak stratejik hedeflerine hız kazandırmış ve geniş kapsamlı sağlık hizmetleri sunan bir yapıya kavuşmuştur. Birleşme ile beraber BD, ürün odaklı bir sağlık çözümü sağlayıcısı yapısından toplum ve sağlık hizmeti sağlayıcıları odaklı çözüm sağlayıcı yapısına geçerek "Herkes için sağlıklı yaşam" hedefini gerçekleştirme anlamında daha güçlü hale gelmiştir. İki şirketin birleşen gücü, ilaç tedavisi yönetimi ve hasta güvenliği çözümlerinde tam anlamıyla bir global lider yaratarak BD'nin eczanede ilaç hazırlamadan, hastaneye teslim edilmesi, hastaya zerk edilmesi ve sonraki sürecin izlenmesini kapsayan entregre ilaç tedavisi yönetimi çözümleri süreçlerine ivme kazandırmıştır. BD ve CareFusion birleşmesi, hasta güvenliği konusundaki çalışmaları bir adım öteye götürerek;

  • Sağlık bakım kalitesini artırırken maliyetleri de düşürecek,
  • Tedavi etkinliğini artıracak,
  • İlaç tedavisindeki hataları azaltacak,
  • Hem hasta hem de sağlık çalışanı güvenliğini üst sıralara taşıyacaktır.