Vasküler Girişim Yönetimi

Vasküler girişim bakımına bütüncül bir yaklaşım


IV kateterlerin takılması ve bakımı, hastanelerde yapılan en yaygın invaziv prosedürlerden biridir; ancak %35-50'ye kadar bir oranda IV girişimler başarısız olmakta ve hastanın tedavisi tamamlanmadan önce damardan çıkarılıp değiştirilmektedir.1

Birlikte çalışarak, komplikasyon riskini azaltabilir ve vasküler girişim bakımını geliştirebiliriz.

Daha fazla bilgi »

Hastanede yatan hastaların yaklaşık %90'ına IV uygulama yapılır. Bu hastaların yaklaşık
%35-50'sinde komplikasyon gelişir.1
Bu oran % 100 çok yüksektir.


Referanslar
  1. Helm RE, Klausner JD, Klemperer JD, et al. Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. J Infus Nurs. 2015;38(3):189-203.

BD-2644 (09/17)