true

BD Cato™ voor TPN

Voorschrijf- en samenstellingssoftware

BD Cato™ for TPN

BD Cato™ voor TPN biedt uitgebreide softwareondersteuning voor parenterale voeding

BD Cato™ voor TPN biedt uitgebreide softwareondersteuning voor parenterale voeding en omvat het hele proces, van voorschrift tot documentatie, levering en bereiding, met interfaces voor TPN-samenstellingsapparaten. De nauwkeurige planning van individuele voedingsoplossingen en het vereenvoudigde voorschrift van de voorgeprepareerde producten zorgen voor een hoog niveau van veiligheid voor de patiënten en een efficiënte link tussen arts en apotheek.

Veiligheid wordt niet alleen geboden door exacte berekeningen, maar ook door waarschuwingen bij overschrijding van bepaalde limieten. Onjuiste voorschriften met een te groot volume of te hoge bloedglucoseconcentraties worden mogelijk vermeden.

Automatische doseringsberekeningen, waarschuwingen en standaardwaarden met gedefinieerde nominale waarden helpen bij het voorkomen van fouten in het voorschrijfproces. Door een directe link tussen de apotheek en bereiding, alsmede de samensteller wordt de hoogste mate van veiligheid gewaarborgd.

Standaard therapieplannen, automatische doseringsberekening en documentatie helpen om kostbare werktijd te besparen. Exacte bereidingsinstructies en een lijst met geneesmiddelen of benodigdheden zorgen voor een ideale workflow van de bereiding, zowel in de apotheek als direct op de afdeling.

Alle voor de voeding relevante gegevens zijn op elk moment en op een duidelijk ingedeelde manier beschikbaar voor een veilige en toch aanpasbare planning. Eventuele geconstateerde fouten worden meteen gemarkeerd en overeenkomstige aanpassingen van het voorschrift kunnen eenvoudig worden doorgevoerd.

Voorschrift

In BD Cato™ voor TPN wordt het voorschrift aangemaakt op basis van de dagelijkse TPN van elke patiënt, waarbij een TPN kan bestaan uit een willekeurig aantal mengzakken of perfusiepompen. De arts kan niet alleen een standaard mengsel van zakken voorschrijven, maar ook individueel berekende oplossingen op basis van patiëntgegevens en laboratoriumuitslagen.

BD Cato™Prescribe for TPN version 2.49
Weergave van een BD Cato™ Prescribe voor TPN-pagina in versie 2.49
  • Gedefinieerde standaardwaarden (waaronder toegewezen minimumwaarden) maken het voorschrijfproces eenvoudiger en efficiënter
  • Vooraf gedefinieerde maximumwaarden (bijv. totaal volume) worden gecontroleerd en opslaan wordt verhinderd als de maximumwaarden worden overschreden. Daarnaast kunnen maximumwaarden voor de dosering van de afzonderlijke werkzame bestanddelen worden bewaard.
  • Afhankelijk van de gebruikte katheter wordt de maximale bloedglucoseconcentratie gemonitord in directe afhankelijkheid van de mogelijke verdunning met water. Deze verdunning wordt ook automatisch berekend – opnieuw afhankelijk van het totale nominale volume.

TPN-sjablonen

BD Cato™ voor TPN biedt de mogelijkheid standaard mengzakken en standaardwaarden voor mengzakken aan te houden. Hoewel standaard mengzakken absolute gedefinieerde hoeveelheden van de componenten bevatten, kan de dosering ook worden gedefinieerd aan de hand van de laboratoriumuitslagen en patiëntgegevens, zoals lichaamsgewicht.

TPN template within BD Cato™ Pharmacy in version 2.49
Een weergave van een TPN-sjabloon in BD Cato™ Pharmacy in versie 2.49

Het is mogelijk om bepaalde maximumwaarden op te slaan in deze reeds bepaalde waarden (volume, energie, koolhydraten, vetten en eiwitten) als standaardwaarden – dit zal ook afhankelijk zijn van de medische rapporten. Als een standaardwaarde wordt gebruikt in een voorschrift, wordt de werkelijke dosering berekend aan de hand van de huidige patiëntgegevens en laboratoriumuitslagen, en worden ook de nominale waarden gecontroleerd. Vooraf bepaalde waarden (volume, energie, koolhydraten, vetten en eiwitten) als standaardwaarden - zijn ook afhankelijk van de medische rapporten.

Bereiding

BD Cato™ voor TPN ondersteunt zowel de bereiding van patiëntspecifieke mengzakken als de batchproductie van standaard mengzakken. Meerdere mengzakken kunnen in één bereiding worden gecombineerd.

BD Cato™ Pharmacy parts list, contents of different channels in compounder
Een weergave van de onderdelenlijst van BD Cato™ Pharmacy, met daarin de inhoud van de verschillende kanalen in de samensteller

BD Cato™ voor TPN ondersteunt de gebruiker bij het kiezen van de benodigde materialen voor bereiding en documenteert de gebruikte batches om ervoor te zorgen dat ze kunnen worden getraceerd.

BD Cato™ Pharmacy electronic worksheet with guided gravimetric technology

Daarnaast stelt BD Cato™ voor TPN de vereiste lijsten van geneesmiddelen en benodigdheden op, biedt gedetailleerde bereidingsinstructies en drukt etiketten af. Om de meest efficiënte automatisering te garanderen, biedt BD Cato™ voor TPN handmatige bereiding en de mogelijkheid om samenstellers te controleren.

 

Voorbeeld van een elektronisch werkblad in BD Cato™ Pharmacy. Met onze geleide gravimetrische technologie gaan de instructies na elke correct uitgevoerde stap verder met de volgende stap. Zodra alle stappen correct zijn uitgevoerd, wordt er ook een etiket geproduceerd.

Meer informatie

Oncology Banner
Onmiskenbaar BD-oncologie

Transformatie van het oncologietraject

Meer informatie
BD Cato™ Prescribe Module
BD Cato™ Prescribe

BD Cato™ Prescribe biedt gebruikers de functionaliteit om actie te ondernemen wanneer therapeutisch relevante beslissingen worden genomen.

Meer informatie
BD Cato™ - transform accuracy, efficiency and improve patient safety
BD Cato™

BD Cato™ is een geïntegreerde softwareoplossing die ondersteuning biedt tijdens alle fasen van de behandeling.

Meer informatie
BD Cato™ Pharmacy Module
BD Cato™ Pharmacy

BD Cato™ Pharmacy biedt de functionaliteit voor gravimetrische en volumetrische bereiding van de voorgeschreven medicatie.

Meer informatie
BD Cato™ ReadyMed
BD Cato™ ReadyMed

De digitale oplossing BD Cato™ ReadyMed voor medicatietoeding met barcodes (Barcoded Medication Administration) helpt ervoor te zorgen dat ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor toediening van medicatie.

Meer informatie
BD Cato™ Interfaces and Robotics
Interfaces en robotica

BD Cato™ is geen op zichzelf staande applicatie, maar kan worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur van het ziekenhuis.

Meer informatie
Literatuur

BD Cato™ Prescribe (versie 2.49 en hoger) is een medisch hulpmiddel dat voldoet aan de vereisten voor CE-markering van Verordening (EU) 2017/745 en is gemarkeerd met

BD-40610

true