true

BD Cato™ ReadyMed

Digitale oplossing voor medicatietoeding met barcodes (Barcoded Medication Administration) om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor toediening van medicatie.

BD Cato™ ReadyMed

Digitale oplossing voor medicatietoeding met barcodes (Barcoded Medication Administration) om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor toediening van medicatie.

" Het BD Cato™ ReadyMed-systeem is de juiste manier om de chemotherapiebehandeling te optimaliseren. Barcodetechnologie is een belangrijke veiligheidsstap omdat hierdoor de identificatie van de uitgegeven medicatie in de volledige workflow kan worden gegarandeerd. Zonder enig risico voor de patiënt kunt u uw workflow van de apotheek tot de afdeling optimaliseren en in dringende gevallen kunt u het product onmiddellijk afwijzen, zelfs aan het bed. Een andere belangrijke dienst van BD Cato™ ReadyMed is het tijdig prioriteren van alle medicatietoediening. Het is een enorme hulp voor verpleegkundigen om in het systeem te zien wat de handelingen in het therapeutische patiëntregime zijn tot het volgende tijdstip. Ik ben volledig overtuigd door de voordelen die het BD Cato™ ReadyMed-systeem kan bieden. ”

- Dr. Ulrich Loesch
Productieleider, Academisch Ziekenhuis Basel

Workflow met BD Cato™ ReadyMed

Goedkeuring verlenen aan verpleegkundige voor toediening.

Voorschriftinformatie weergeven.

Relevante patiëntinformatie op het draagbare apparaat weergeven.

Controleer de combinatie medicatie/patiënt.
Controleer toedieningstijd.
Informatie wordt gedocumenteerd in het elektronische voorschrijfsysteem.

Over

De BD Cato™ ReadyMed mobiele applicatie:

 • Is een eenvoudige en intuïtieve oplossing voor het controleren en traceren van medicatie door middel van barcodes, om te waarborgen dat veilige medicatie aan de juiste patiënt wordt gegeven
 • Waarborgt de regel van 5 voor medicatietoediening:
  • de juiste patiënt, het juiste medicijn, de juiste dosis, het juiste moment en de juiste documentatie
  • hiermee kan elk ziekenhuis niveau HIMSS Stage 6 EMRAM behalen en gebruikmaken van de EPD-functies die nodig zijn voor een papierloze omgeving3
 • Biedt een patiëntspecifieke toedieningscontrole:
  • werklast medicatie en patiënt
  • overzicht voor iedere verpleegkundige
  • afgestemd op de werklast van elke verpleegkundige voor die dag

 

De toediening van IV-chemotherapie is een kritieke handeling en kan leiden tot aanzienlijk letsel bij de patiënt: 60% van de medicatiefouten is gerelateerd aan toediening/aanlevering, en het foutpercentage bij IV's is tweemaal zo hoog als bij orale medicatie.1

 • Het standaardproces voor medicatietoediening is lang en complex, met ten minste acht stappen voorafgaand aan toediening.
 • Er is een controle door een tweede verpleegkundige nodig waardoor de tweede verpleegkundige wordt afgeleid en die vertragingen veroorzaakt.
 • Medicatie dat van uitzicht en qua benaming op elkaar lijkt zijn goed voor 33% van de fouten1,2. De meeste chemotherapieën bestaan uit kleurloze vloeistoffen in vergelijkbare zakken.
 • Andere factoren die bijdragen aan fouten bij de toediening van medicatie zijn onder meer een hoge werkdruk/weinig personeel (23%)1.

Voordelen

 • Vermindering medicatiefouten
 • Waarschuwingen – zachte en harde stops worden direct na het scannen van de barcode weergegeven
 • Vermindering afleidingen
 • Afleiding wordt beperkt door het aanbieden van gestructureerde informatie aan de verpleegkundige
 • Standaardiseer processen
 • Gestandaardiseerde patiëntspecifieke toedieningsworkflow
 • Verhoging van de traceerbaarheid
 • Verificatie met BD Cato™-toegangsgegevens
 • De bevestiging van de toediening wordt automatisch teruggestuurd naar BD Cato™ Pharmacy
 • Biedt live updates tussen apotheek en verplegend personeel
 • Toont de status van een voorschrift en de samenstelling van de infuuszak
 • Vermindering van het aantal stappen
 • Vermindering van handmatige documentatie
 • Informatie die op ReadyMed wordt ingevoerd, wordt onmiddellijk doorgestuurd naar BD Cato™
 • Vermindering van de noodzaak voor een tweede-verpleegkundigecontrole
 • Biedt updates voor verschillende medicatiestatussen
 • Toediening van cytotoxica en orale stoffen voor volledige behandeling

Video

Het succesverhaal van BD Cato™ ReadyMed - centraal ziekenhuis East Tallinn

Meer informatie

Oncology Banner
Onmiskenbaar BD-oncologie

Transformatie van het oncologietraject

Meer informatie
BD Cato™ - transform accuracy, efficiency and improve patient safety
BD Cato™

BD Cato is een geïntegreerde softwareoplossing die ondersteuning biedt tijdens alle fasen van de behandeling.

Meer informatie
BD Cato™ for TPN
BD Cato™ voor TPN

BD Cato voor TPN biedt uitgebreide softwareondersteuning voor parenterale voeding en omvat het gehele proces.

Meer informatie
BD Cato™ Pharmacy Module
BD Cato™ Pharmacy

BD Cato™ Pharmacy biedt de functionaliteit voor gravimetrische en volumetrische bereiding van de voorgeschreven medicatie.

Meer informatie
BD Cato™ Prescribe Module
BD Cato™ Prescribe

BD Cato™ Prescribe biedt gebruikers de functionaliteit om actie te ondernemen wanneer therapeutisch relevante beslissingen worden genomen.

Meer informatie
BD Cato™ Interfaces and Robotics
Interfaces en robotica

BD Cato™ is geen op zichzelf staande applicatie, maar kan worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur van het ziekenhuis.

Meer informatie
Literatuur
 1. National Patient Safety Agency (NPSA). Safety in doses: Medication safety incidents in the NHS. 2007. http://www.nrls.npsa.nhs.uk/EasySiteWeb/getresource.axd?AssetID=61392
 2. Karavasiliadou S, Athanasakis E. An inside look into the factors contributing to medication errors in the clinical nursing practice. Health Sci J. 2014;8(1). https://www.hsj.gr/medicine/an-inside-look-into-the-factors-contributing-to-medication-errors-in-the-clinical-nursing-practice.pdf
 3. HIMSS Europe. http://www.himss.eu/healthcare-providers/emram

BD-40613

true