Araştırma Sistemleri

BD Araştırma akış sitometrisi çözümleri, tüm dünyadaki ileri biyomedikal araştırma kuruluşlarındaki araştırmacıların hastalıkları anlamasına yardımcı olan hücre analizörleri, hücre ayırıcıları ve ilgili yazılım ve ayıraçları içerir. Çözümlerimiz, kişisel akış sitometrelerinden özel araştırma ve deney ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilen özel sipariş ürünlere kadar çeşitlilik gösterir.

BD Accuri C6 Akım Sitometrisi

Kompakt optik dizaynı ile yeni nesil akım sitometri sistemleri arasında yer almaktadır. Kolay taşınabilmesi, önceden sabitlenmiş dedektör ayarları ile kullanıcının işini kolaylaştırması ve hızlandırması sayesinde her laboratuvarın tercih edebileceği kişisel akım sitometri sistemidir...

BD FACSAria™ III Hücre Saflaştırıcı

BD 2003 yılında ilk FACSAria'yı çıkartmış olup, 2010 yılında FACSAria III'ü çıkararak bu konuda ne kadar çok araştırma ve geliştirmeye önem verdiğini göstermektedir. FACSAria III yüksek saflık ve verimlilikte hücre ayrımı yapar. 1800’ün üzerinde araştırma makalesinde adı geçmektedir ki, bu çalışmalar az yoğunlukta bulunan T-reg, kök hücre ve dendritic hücreleri konu almaktadır. Farklı lazer seçenekleri ile çalışmanıza renk katar.

BD LSRFortessa™ Akım Sitometrisi

Flow sitometri analizinde son noktaya LSRFortessa ile ulaşıldı. Çok renkli analizleri, yüksek hassasiyette ve çözünürlükte gerçekleştirir. Uygun lazerleri seçip kendi konfigurasyonunuzu oluşturup 18 renge kadar analiz yapabilirsiniz.

BD FACSAria Fusion Hücre Saflaştırıcı

BDFACSAria™ Fusion kolay kullanımı ve güvenilirliği kanıtlanmış bir sistem olarak kendi sınıfını oluşturmaktadır. Merkez laboratuvarlarında akım sitometri operatörlerinin biyolojik örnekler ile çalışıyor olması ve olası kazalara maruz kalması biyolojik güvenlik ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için, biyogüvenlik çözümlerinde lider olan Baker Company ile işbirliği içinde, BD FACSAria™ Fusion’a özel bir biyogüvenlik kabini dizayn edildi.

BD FACSJazz Hücre Saflaştırıcı

BDFACSAria™ Fusion kolay kullanımı ve güvenilirliği kanıtlanmış bir sistem olarak kendi sınıfını oluşturmaktadır. Merkez laboratuvarlarında akım sitometri operatörlerinin biyolojik örnekler ile çalışıyor olması ve olası kazalara maruz kalması biyolojik güvenlik ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için, biyogüvenlik çözümlerinde lider olan Baker Company ile işbirliği içinde, BD FACSAria™ Fusion’a özel bir biyogüvenlik kabini dizayn edildi.