BD Nexiva™ Diffusics™ Kapalı IV Kateter Sistemi

BD Nexiva Diffusics
BD Nexiva Diffusics

BD Nexiva™ Diffusics™, BD Nexiva™ ailesinin görüntüleme sistemleriyle kullanılmak amacıyla tasarlanmış üyesidir. Kontrast madde enjeksiyonu sırasında damarda basınçtan dolayı oluşabilecek zararı azaltır, yüksek basınç (325 psi) dayanıklılığıyla tüm yüksek akış hızlı enjeksiyon protokolleriyle uyumludur.

BD Nexiva™ Diffusics™, kapalı IV katater sistemiolması dolayısıyla hastaların enfeksiyon riskini ve sağlık çalışanlarının kana maruziyet riskini en aza indirger.

Referans Numarası Adet/Kutu Gönderideki Adet Ürün Adı G
383691 20 80 BD Nexiva™ Diffusics™ Closed IV Catheter System for Radiographic Power Injection 24G
383692 20 80 BD Nexiva™ Diffusics™ Closed IV Catheter System for Radiographic Power Injection 22G
383693 20 80 BD Nexiva™ Diffusics™ Closed IV Catheter System for Radiographic Power Injection 20G
383694 20 80 BD Nexiva™ Diffusics™ Closed IV Catheter System for Radiographic Power Injection 20G
383695 20 80 BD Nexiva™ Diffusics™ Closed IV Catheter System for Radiographic Power Injection 18G

Tüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın