BD ProEx™ C Antikoru

BD ProEx C Antibody

Anormal S-Faz İndüksiyon Tanı Antikoru, tanınız ve hastanız için daha fazlasını istediğinizde...

BD SurePath™ örneğinden direkt

MCM2 ve TOP2A

Sitolojik morfoloji ile birlikte

Nükleer boyama

Sitolojik ve histolojik tanı

Atipik sitolojide

ASCUS / LSIL-HSIL ayrımında

HPV pozitifliklerinde


Tüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.