Moleküler Diagnostik, İmmünoloji ve Proteomi için özel sistemler

BD Vacutainer<sup>®</sup> PPT™ Plazma Hazırlama Tüpü

BD Vacutainer® PPT™ Plazma Hazırlama Tüpü

BD Vacutainer® PPT™ Plazma Hazırlama Tüpü, moleküler diagnostik test metodlarında kullanılan plastic, vakumlu bir venöz kan alma tüpüdür.

BD Vacutainer<sup>®</sup> CPT™ Hücre Hazırlama Tüpü

BD Vacutainer® CPT™ Hücre Hazırlama Tüpü

BD Vacutainer® CPT™ Hücre Hazırlama Tüpü tek adımda standardize bir metod ile tam kandan mononükleer hücre ayrımı kolaylığını sizlere sunuyor.

PAXgene™ Kan RNA Tüpü

PAXgene™ Kan RNA Tüpü

PAXgene™ Kan RNA Tüpü, tam kan alınması, intraselüler RNA stabilizasyonu ve RNA saflaştırma adımlarını bir arada sunan devrim niteliğinde bir teknolojidir.

BD™ P100 Plazma Protein Koruyucu Kan Toplama Sistemi

BD™ P100 Plazma Protein Koruyucu Kan Toplama Sistemi

İnsan plazma proteinleri ve proteomik temelli biomarker çalışmalarınız için kan alma anından itibaren geniş bir spektrumda koruma.

BD™ P700 Plazma GLP-1 Koruyucu Kan Toplama Sistemi

BD™ P700 Plazma GLP-1 Koruyucu Kan Toplama Sistemi

BD™ P700 Plazma GLP-1 Koruyucu Kan Toplama Sistemi, daha çok peptidoglukagon kaynaklı glukoz düzenleyici peptid olan glukagon benzeri peptid (GLP-1) kantitasyonu ve ölçüm çalşmaları için tercih edilen kan alma tüpüdür.

Tüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.