BD Vacutainer® İdrar Toplama Sistemleri

BD Vacutainer® İdrar Toplama Sistemi ürünleri, potansiyel tehlikeli örnekler ile teması azaltarak sağlık çalışanları için kapalı bir sistem sunar. Çözümlerimiz, sağlık çalışanlarının enfeksiyonlara karşı güvenliğini sağlarken, laboratuvar testlerinin güvenilir ve doğru sonuçlar vermesine yardım edecek şekilde tasarlanmıştır.


Tüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.