Identification and Antibiogram

BD Phoenix Bakteri İdentifikasyon ve Antibiyogram Hassasiyet Testi

BD Phoenix, son jenerasyon kültür ve antibiyogram sistemidir. Geniş bir identifikasyon özelliğine sahiptir. Sistem, içerdiği kromojenik ve florejenik substratlarla cins ve tür düzeyinde bakteri ve maya identifikasyonu yapabilmektedir.Tüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.