Paints and Reagents

Boya ve Reaktifler

BD'de çok çeşitli damlalıklı reaktifler, tanı kitleri, antijen ve antiserum ve strep gruplama kitleri mevcuttur. Streptococci, Staphylococci, Campylobacter, Salmonella, Neisseria gonorrhoeae, Shigella ve diğer mikroorganizmaların tanımlaması yapılabilmektedir. Boyalar ayrıca pozitif kan kültüründen bakteri ve mikobakterilerin floresans yöntemi ile görüntülenmesinde kullanılmaktadır.

Difco™/BBL™ Boya ve İndikatörleri: BD farklı boyama methodları için üstün teknoloji boyalarını üretir. Gram boya ve ARB Boyamalar için kalite kontol lamları da üretmektedir.

Sifilis Test Reaktifleri: BD VDRL Antijen, FTA-ABS Testi ve Direkt İmmunofloresan testi üretmektedir.

Diagnostik Reaktifler: BD ve Difco markası altında Kalitatif koagülaz testi, aglütinasyon testi gibi çeşitli testi sunmaktadır.
 

Antijen ve Antiserumlar: BD çeşitli Antijen ve antiserumlar üretmektedir.
 

BD Salmonella Antiserum Gruplama

BD Shigella Antiserum GruplamaTüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.