Kullanıma Hazır Besiyerleri

Use Ready Media

1935’den beri BBL™ besiyerleri mikrobiyoloji laboratuvarlarında kalite ve performansı en üst seviyeye çıkartmıştır. 1997’de Difco Laboratuvarlarının (1895’de kurulmuş) da satın alınması ile, besiyerindeki 180 yıllık bir tecrübeyi kendi besiyeri üretim, ürün geliştirmeye taşıdı. BBL Besiyerindeki yüksek kaliteyi, üretiminde 25 yıldır çalışmaya devam eden çalışanlarımıza borçluyuz.

Chromojenik Besiyeri formulasyonları BBL kalitesi ile birlikte CHROMagar™ Candida and CHROMagar™ Orientation olarak sizlerin kullanımına sunulmuştur.

BD BBL™ Kullanıma Hazır Besiyeri

BD BBL™ Kullanıma Hazır Tüpe Dökülmüş besiyeri

BD BBL™ Steril Paketlenmiş Plakta Besiyerleri

BD Steril Paketlenmiş Swaplar

BD Steril Paketlenmiş Şişeler

Şişelenmiş Besiyeleri

Difco™ Hycheck™


Tüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.