EpiCenter: Epidemiyolojik Veri Sistemi

EpiCenter

EpiCenter, Mikrobiyoloji uzmanlarının tüm laboratuvardaki otomatize sistemlerden aldıkları hasta sonuçlarını izleyebildikleri, LIS’e gönderebildikleri ve gerektiğinde üst düzeyde istatistiki veriye hızlıca ulaşabildikleri bir sistemdir.

EpiCenter programı BACTEC Kan Kültürü, Phoenix İdentifikasyon ve Antibiyogram, BACTEC MGIT Tüberküloz, BD MAX Moleküler sistemlerindeki tüm testlerin takibi mümkündür. Demografik ve numerik istatistikler üst düzeyde bir istatistiki veriye erişimi rutin laboratuvar içinde mümkün kılmaktadır.

Hastanedeki alarm olması gereken salgın, Hastane etkenlerinin tespiti durumunda laboratuvar dışında tanımlı kliniklere kadar destek olabilecek yetkinliğe sahip bir sistemdir.


Tüm ürünler veya hizmetler yerleşik olduğunuz yerel pazarda bulunmayabilir. Lütfen bağlı olduğunuz BD temsilcinize danışın.